גיליון 5882 עמוד 33 מתאריך 16/12/2008תאריך יסוד

תאריך רישום

שם שותפות

מס' שותפות

20/11/2008

20/11/2008

אורלנסקי, איזנברג , מוזסון ושות' -עורכי דין

54-023242-8

18/11/2008

20/11/2008

איבצן נצר וולצקי ושות' משרד עורכי-דין IVTSAN NETZER WOLECKI & CO.

54-023243-6

20/11/2008

20/11/2008

רייזמן קידר ושות' - משרד עורכי-דין

54-023245-1

19/11/2008

20/11/2008

רווה,וובר-קסטלמן את עצמון, לוי -עורכי-דין

54-023246-9

20/11/2008

20/11/2008

שרגאי-גתאי-מויאל עורכי-דין

54-023247-7

20/11/2008

23/11/2008

טלמון-קרויטורו, עו׳׳ד

54-023248-5

01/11/2008

24/11/2008

סעדי את סעדי ושות'

54-023249-3

23/11/2008

24/11/2008

שינדלהיים, כהן ושות'

54-023250-1

01/11/2008

24/11/2008

לוי-אטינגר , בוטון ושות' משרד עורכי-דין

54-023251-9

01/11/2008

24/11/2008

לוסטיגמן, מינטוס , לפלר - עורכי-דין

54-023253-5

01/11/2008

24/11/2008

מוצרפי את אחרק - רואי-חשבון

54-023254-3

17/11/2008

25/11/2008

אמי גליל

54-023255-0

02/11/2008

25/11/2008

י.א. שלוש , ר. אברמוב ושות'

54-023257-6

26/11/2008

26/11/2008

וי.ג'יי קוסמטיקס V.J COSMETICS

54-023258-4

01/11/2008

26/11/2008

קדמי -אלחנתי רואי חשבון

54-023259-2

03/11/2008

27/11/2008

רפא-טטרה פארם שרותי מכירה והדרכה

54-023260-0

27/11/2008

27/11/2008

גיזה אבן ושות' GIZA EVEN & CO

54-023261-8

02/11/2008

03/11/2008

א.ס. חדר האוכל תל-אביב שותפות מוגבלת

55-023218-5

06/11/2008

09/11/2008

בסר אג׳׳ח (2008) שותפות מוגבלת

55-023220-1

10/11/2008

11/11/2008

אס.אף. דיירקט הולדינג 4 שותפות מוגבלת 4 SF DIRECT HOLDING LIMITED PARTNERSHIP

55-023221-9

16/11/2008

16/11/2008

SF DIRECT HOLDING 5 אס.אף דיירקט הולדינג 5 שותפות מוגבלת

LIMITED PARTNERSHIP

55-023227-6

18/11/2008

18/11/2008

טי אם ג'י קבוצת טריידי ניהול, ש.מ TMG TRADY MANAGEMENT GROUP L.P

55-023232-6

18/11/2008

18/11/2008

התפרצות איקס , הסרט - שותפות מוגבלת

55-023234-2

20/11/2008

23/11/2008

איתן שרותי מוקד שותפות מוגבלת

55-023244-1

24/11/2008

24/11/2008

תנאתור - שותפות מוגבלת

55-023252-4

26/11/2008

27/11/2008

טי איי ג'י קבוצת טריידי השקעה, ש.מ. TIG - TRADY INVESTMENT GROUP L.P

55-023256-5

1153 ילקוט הפרסומים 5882, י׳׳ט בכסלו התשס׳׳ט, 16.12.2008