גיליון 5884 עמוד 1 מתאריך 17/12/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

ב׳ בכסלו התשס״ט    5884    7 ו ברעמבר 2008

עמור

הודעות ברבר תוצאות הבחירות לרשויות המקומיות -

אילת........................................................................................... 226 1

אשקלרן_.................................................................................. ?Km

בני ברק...................................................... .................................... 1235

בניעי׳׳ש....................................................................................... 238 ו

הוד השרון............................................................................... 124z

הדרה................ ............................ 1244

חיפה............................ ................ 1251

טירה................................................................................................. 1254

טמרה.......................................................................................... 241 ו

ירושלים.................................................................................... 1267

כפר ברא......................................................................................... 1272

כפר קאסבו................................................................................. U75

כפר קרע........................................................................................ 1281

עמור

כפר שמריהו................................................................................. 1286

לקיה(מועצת הרשות)........................................................... 1288

מבשרת עיון................ 129D

מרריעין-מכבים־רעות.................. 1293

מגאר................................................................................................ 1297

מיתר.............................................................................................. 1302

נשר................................... 5ם13

נתיבות.......................................................-............................. 1308

עעה............................................................................................ 1311

עפולה............................ 1313

עפת.................................... 1317

קרימה-צוק.................................... :132

קרית אונו.

327ו