גיליון 5893 עמוד 1 מתאריך 04/01/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

ח׳ בטבת התשס״ט    5893    4 בינואר 2009

עמוד

הודעות בדבר תוצאות הבחירות לרשויות המקומיות -

אבו גוש......................................................................................... 1552

בית דגן................................................................................................ 1555

יקנעם עילית_______________________________________________________________________________________________________ 1563

עמוד

קלנסווה.......................................................................................... 1566

רחובות (מועצת הרשות).......................................................... 1571

תל מונד.......................................................................................... 1575