גיליון 5893 עמוד 20 מתאריך 04/01/2009מרשימת ין

אלאמל


1. קשקוש זדהיר


מרשימת י1

1. גמל עבד אי גרים אלתיקה

2. נצראללה אזזמד

מרשימת נץ 1. תאיה זזנון


אלאנסראח


מרשימת נק

1. מתאני עבד אל עז י ז


אלתופיק 2. עודה עלי


מרשימת ענד 1. זזדיגה מחמוד


אלעוודר.


מרשימת as 1. זמירו עאר!ז

אלבורג

2. חמודי עיזת

מרשימת ק 1. נאמוד אוסאמה


אלסדק


י״א בכסלו התשמ״מ (08


דצמבר 2008)מועצת הדשות המקומית קלנסווה

ילקוט הפרסומים 5893, ח׳ בטבת התשס״ט, 4.1.2009 1570