גיליון 5901 עמוד 2 מתאריך 15/01/2009הרשמים לענייני ירושה


rovnn לס■ חוק היתעוח, התז!1כ־ה - 1965

הודעה על בקשות לצו ירושה וצו קיום צוואה


בהתאם לסעיף 67 לחוק ניתנת בזה הודעה כי בתיקים תנז0ורטיס לתלו הוגשו לרשמים לשייני ירושה בלשכות השונות בקשות לצו ירושה וצו קיום צוואה.

—וות. פטיוה—1 ושם ממבקש 1

ושם המנוח/וז

ןמס׳ תיק ן

ר1ז׳ כנפי הנשרים 15, בניו התאומיס, ירושלים

:י ירושה בירושלים -

הרשם לעניין

ירושות

01/06/2007 אמסטר אליעזר

אמססר ייטה

1/18386

14/03/2008 סאפר אלכסנדר

ספר מטלה

ל1838/ 1

04/08/2008 דודובאנטולי

קניאזבה סבטלנה

1/18390

21/10/2008 ברקוביץברנרד

ברקוביץ רחלה רחל

1/18391

30/03/1998 וקסנזןאמיליה

שוודצנדן סמירן

1 /18392

ו2/04/199ס אדסיאן שמעון

אדסיץ יעקב קלימי

1 /18399

06/10/2008 בורשצ׳בסקי אירינה

בורשצ׳בסקי זכר

1/I8401

17/10/2008 מאי אילת

נחרתי צבי

1/18403

25/06/2005 בדיתי מתנה

בדיתי יוסף

1/18405

31/03/2008 בהרל עופר

בהרלאורי צבי

1/18409

20/10/2004 גוהר שי

גוהר אדי

1/18410

09/02/2000 נח־רנזו מרינה

ליבשיץ גולדה

1/18412

29/04/2006 כהולינדה

אלבז פורטונה אי

1/18413

10/08/2008 טוביה אורלי

טוביה עמי

1/18414

21/08/2008 ארגמם־ אלי

ארג׳ומנד פרנגיז

1/18416

14/02/1991 ארגמנד אלי

ארג׳ונזנדאנדר

1/18417

23/09/2008 ברוכי יאיר

ברוכי שלומית

1 /18418

30/10/1995 טומשוף אבנר

סונרשוף שרה

1/18419

צוואות

30/07/2008 בן מרדכי ברוך

צונה סאלאח

2/18055

09/03/2008 מילרג׳ניס

מילר נ־ון שלום

1/18388

03/09/2008 מורי דליה

דייו איתן

1/18389

30/07/2008 שטרית מוזנח

גוטסמן ריקרדר

1/18393

14/10/2008 לומברד איתן

ל ו סב רד אבי מה

1/I8394

08/10/2008 טלו בתיה

שלו נח

1 /18395

01/06/2006 שלימוביץ מיה

צ׳ובוקד בתיה

1 /18396

06/10/1996 אדרי דניאל

אדרי תת

1 /18397

25/04/2007 אדרי דניאל

אדרי מסעודה

1 /18398

08/08/2008 כליף אילנה

ויזנר אמיל

1/18400

13/09/2008 הורביץוזנה

שורץ חיה

1 /18402

28/08/2008 דרחיה חוה

זרוזיה נתן

1/18404

13/08/2008 גורדון נורית

קנר אננה

1/18406

04/10/2008 ווב מאיה

שני נירה

1 /18407

16/08/2007 טיבוובסקי רימה

מעניק שרה

1 /18408


ילקוט הפרסומים 5901 י״ט בטבת התשס״ט, 15.1.2009 1784