גיליון 5923 עמוד 52 מתאריך 26/02/2009אילון קפנטו בע״מ

(ח״פ 51-230187-0)

ניו איקס מערכות טכנולוגיות בע״מ

(ח״פ 51-257767-7)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 2.4.2009, בשעה 9.30, במשרדי חברת נס טכנולוגיות, רח' ראול וולנברג 36, קרית עתידים; בניין 4, קומה 18, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אודיה בריק-ז׳רסקי, עו״ד, מפרקת

גליל מיקרופרופ בע״מ

(ח״פ 51-310083-4)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 8.4.2009, בשעה 10.00, במשרדו של המפרק, רח' חסן שוקרי 2, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אביאל שטרן, עו״ד, מפרק

קייטרינג חרדי בע״מ

(ח״פ 51-360541-0)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 3.5.2009, בשעה 12.00, ברח' פיינשטיין 2, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רוני ברוש, עו״ד, מפרק

יעד לעוצמה, עבודות בניין ושיפוצים בע״מ

(ח״פ 51-401680-7)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 11.5.2009, בשעה 15.00, אצל המפרק, כפר קרע, כביש ראשי, ת׳׳ד 78, כפר קרע 30075, טלי 04-6352812, נייד 052-4496604, פקס' 04-6352785, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מוחמד גאלב יחיא, עו״ד, מפרק

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 1.4.2009, אצל המפרק, במושב רשפון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שלמה אברס, מפרק

מ.א. מלאייב בע״מ

(ח״פ 51-288692-0)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 14.4.2009, בשעה 14.00, במשרדו של המפרק, רח' בגין 5/3, יהוד, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

צבי גרוס, מפרק

ד.ש.ר. תקשורת בע״מ

(ח״פ 51-262836-3)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 9.4.2009, בשעה 14.00, במשרדו של המפרק, רח' בגין 5/3, יהוד 56478, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

צבי גרוס, מפרק

אלקרם חלקי חילוף לרכב בע״מ

(ח״פ 51-214060-9)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 14.4.2009, בשעה 17.30, במשרדי המפרק, רח' הרברט סימון 9, ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רבקה עידן, עו״ד, מפרקת

ילקוט הפרסומים 5923, ב' באדר התשס״ט, 26.2.2009 2606