גיליון 5938 עמוד 2 מתאריך 02/04/2009משרד המשפטים האפוטרופוס הכללי הרשמים לענייני ירושה

הודעות לפי חוק הירושה, התשכ״ה - 1965

הודעה על בקשות לצו ירושה וצו קיום צוואה

בהתאם לסעיף 67 לחוק ניתנת בזה הודעה כי בתיקים המפורטים להלן הוגשו לרשמים לענייני ירושה בלשכות השונות בקשות לצו ירושה וצו קיום צוואה.

רח' כנפי הנשרים 15, בנין התאופים, ירושלים

יהי ירושה בירושלים -

ה רשמ לפנ

||ת. פטירה שם המבקש 1

|שם המנוח/ה

ומס' תיק I

14/01/2009 יפקבי אסתר 08/09/2008 שניידלדר נטע

אברזל שלמה שנידלדר שרה

ירושות

1/18818

1/18819

27/05/1982 אליאסיאן שמפון

אליאסיאן טובה

1/18821

10/09/1981 אליבורדוד

אביאסיאן משה

1/10022

28/88/1999 לוי נטלי

לוי דניאל

1/10027

1/2008 07/1 אלסלם בי ת אוןמירה

בית און שמפון

1/10028

29/09/2008 בן-יאהרון ישראל

לוי אידאן

1 /10029

07/09/1989 אשטמקר שר

לשתמכר מיכאל

1/10031

10/24/2887 אלום שי

שלום '־ול־מ יהוד

1/10032

20/00/2006 בהן הידסה גוטל

כהן משה

1/10025

81/81/2009 יוזפומיץ פנת

כהן נפמי

1/10036

01/80/1888 לוי דליה

סלונים מרים

1/10038

12/09/1981 נר-גאון שמפון

נירגהון טובה

1/10030

14/06/1888 יר-פאח וסמפון

נרגהון ציון

1/10031

04/1/1988 נר-גאון שמפון

נירגהון יוסף

1/10032

25/07/2007 נר-גאון שמפון

ני־רגהון טהובה

1/10003

31/88/2008 רפיפי חש

רפיפי רפאל

1/10008

85/22/2008 נוריאל דינה פדה

נוריאל ברוך־

1/10009

28/07/2088 רזניק גילה

וייסמן אסתר

1/10000

19/01/2809 כהן יוסף נחום

כהן שלמה אסתר

1/10004

2/2008 22/1 קיסטר מנחם יהודה

קיסטר זהבה

1/10005

10/12/1890 בוהנסקי פרד שרגא

בוהנסקי אליזבט

1/10087

צוואות

18/05/2008 בליצורדוד

בליאסיא! חנה

1/18887

30/08/2008 אסרף דניאלה

אסרף יפקב

1/18823

23/09/2008 מזרחי חגי

מזרחי ציון

18824/ת

13/09/2001 נסרטי רות

דמבורג סלי

1/10025

21/08/2007 נסרטי רות

דמבורג בריט

1/10026

13/01/2809 מרקוביץ אירית

מדרי יושה

1/10020

29/01/2808 ברלוביץ אניטה רבקה

דרלוביץ יפקב ז׳אק

1/10023

ילקוט הפרסומים 5938, ח' בניסן התשס״ט, 2.4.2009 3176