גיליון 5941 עמוד 1 מתאריך 21/04/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ז בניסן התשס״ט    5941    21 באפריל 2009

הודעות לפי פקודת השותפויות בדבר -

רישום שותפויות (מ-1.12.2008 עד 4.1.2009).......

הצטרפות שותף {מ־1.12.2008 עד 4.1.2009(........

פרישת שותף (מ-1.12.2008 עד 4.1.2009)..........

רישום שותפויות (מ-5.1.2009 עד 1.2.2009)........

הצטרפות שותף (מ-5.1.2009 עד 1.2.2009)........

פרישת שותף (מ-5.1.2009 עד 1.2.2009)..........

רישום שותפויות (מ-2.2.2009 עד 1.3.2009).......

הצטרפות שותף (מ-2.2.2009 עד 1.3.2009)........

פרישת שותף (מ-2.2.2009 עד 1.3.2009)..........

רישום שותפויות (מ-2.3.2009 עד 1.4.2009)........

הצטרפות שותף (מ-2.3.2009 עד 1.4.2009)........

פרישת שותף (מ-2.3.2009 עד 1.4.2009)...........

הודעות לפי חוק העמותות -

הודעות מוקדמות בדבר מחיקה מפנקס העמותות . . הודעות סופיות בדבר מחיקה מפנקס העמותות____

עמוד