גיליון 5987 עמוד 3 מתאריך 17/08/2009המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו

.2

לבתי משפט השלום )תעבורה( מחוז חיפה )1(

3,830

בתחום הרשות המקומית

עו״ד מאיר אורניק,

עו״ד רו נה פרסון,

3,744

המספר הכולל של הקולות הכשרים

.3

עו״ד אריה זרזבסקי,

עו״ד אלי אנושי,

86

המספר הכולל של הקולות הפסולים

.4

עו׳׳ד גיל קרזבום,

עו׳׳ד שמעון לייבו,

מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד

.5

עו׳׳ד טל תדמור-זמיר.

עו׳׳ד נעם שילו,

מהמועמדים:

לבתי משפט השלום מחוז ירושלים )3-2(

הקולות

הרשמת תמר נמרודי,

הרשמת עינת אבמן-מולר,

שם המועמד במספרים באחוזים

הרשם נמרוד פלקס,

הרשמת גאולה לוין,

61.19

אסעד נביה 2,291

עו׳׳ד מיכאל קרשן,

עו״ד מירית מי-דן,

38.81

עבדאללה סאלח 1,453

עו״ד שרון קיסר,

עו״ד עמית אוריה,

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות: אסעד נביה

.6

עו״ד מלכה ספינזי.

עו״ד דו ד משען,

ח' באב התשס׳׳ט (29 ביולי 2009) (חמ 3-2150)

לבית הדין האזורי לעבודה חיפה (1)

הרשם יגאל גלם,    עו׳׳ד ישראלה זטרמן,

עו׳׳ד מיכל נעים-דיבנר,    עו׳׳ד ח׳אולה עאסי.

לבית הדין האזורי לעבודה תל-אביב (1)

הרשמת דגית ויסמן,    הרשמת שלי ולך,

הרשמת מוניקה מרגלית,    הרשמת רחל בר׳ג-הירשברג,

עו׳׳ד מיכל נעים-דיבנר,    עו׳׳ד דוד משען,

עו׳׳ד אופירה דגן-טוכמכר.

שופטים-עמיתים

השופט (בדימוס) יצחק גרטי (תעבורה תל אביב), השופט (בדימוס) אורי בן-דור (שלום ירושלים), השופט אבי הבר (שלום חיפה).

כ׳׳ז באב התשס׳׳ט (17 באוגוסט 2009) (חמ 3-1803)

יעקב נאמן

שר המשפטים

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית כסרא-סמיע

לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ”ה-1965

בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ׳׳ה-1965י, ולסעיף 7(ב)(1) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל”ה-1 21975, נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית כסרא-סמיע:

א. לקראת הבחירות שקוימו ביום ז' באב התשס׳׳ט (28 ביולי 2009) -

1. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:

1 .    אסעד נביה

2 .    טרודי מלמאן

3    . עבדאללה סאלח

המועמד טרודי סלמאן התפטר ביום ט׳׳ז באב.

קי

מנהל הבחירות מועצת הרשות המקומית כסרא-סמיע

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית כסרא-סמיע

לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ׳׳ה-1965 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ׳׳ה-1965י, נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית כסרא-סמיע שקוימו ביום ז' באב התשס׳׳ט (28 ביולי 2009):

לאה אפרת מרקו


א . אושרו רשימות המועמדים כלהלן:

העבודה

אמת

.1

אלאימאן

אש

.2

השיוויון

ה

.3

אלכראמה

י

.4

אחווה ושיוויון

ך

.5

אלכמאל

כמ

.6

אלתדמאן

מן

.7

אלוחדה

נא

.8

אלכסר

פ

.9

אלנג'אח

ץ

. 10

אלסדק ואלאמאנה

צה

. 11

הקדמה

ק

. 12

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו

ב .

3,824

בתחום הרשות המקומית

3,737

המספר הכולל של הקולות הכשרים

ג.

87

המספר הכולל של הקולות הפסולים

ד .

אחת מרשימות

מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל

ה .

המועמדים:
5311 ילקוט הפרסומים 5987, כ״ז באב התשס״ט, 17.8.2009

1

י ס׳׳ח התשכ׳׳ה, עמ' 248.    י ס׳׳ח התשכ׳׳ה, עמ' 248.

2

ס׳׳ח התשל׳׳ה, עמ' 211.