גיליון 5997 עמוד 1 מתאריך 10/09/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״א באלול התשס״ט    5997    10 בספטמבר 2009

עמוד

הודעות לפי פקודת השותפויות בדבר -

רישום שותפויות (מ-1.6.2009 עד 30.6.2009).............................................5722

הצטרפות שותף (מ-1.6.2009 עד 30.6.2009)..............................................5723

פרישת שותף (מ-1.6.2009 עד 30.6.2009)................................................5737

רישום שותפויות (מ-1.7.2009 עד 2.8.2009)..............................................5739

הצטרפות שותף (מ-1.7.2009 עד 2.8.2009)...............................................5739

פרישת שותף (מ-1.7.2009 עד 2.8.2009).................................................5746

רישום שותפויות (מ-3.8.2009 עד 1.9.2009)..............................................5747

הצטרפות שותף (מ-3.8.2009 עד 1.9.2009)...............................................5749

5758


פרישת שותף (מ-3.8.2009 עד 1.9.2009)