גיליון 6005 עמוד 20 מתאריך 15/10/2009מס'


מס'

תאריך

שם המבקש/ת

פטירה

שם המנוח/ה

תיק

ניסן עדה

21.7.2009

רובינפלד טובה

4478

זערור אברהם

29.7.2009

עטר עזיזה

3211

סבו אוה

20.8.2009

סבו אאוגן

3239

זבטאני יוחנן

18.4.2009

זבטאני צביה

9636

קרייניץ שורה

5.8.2009

גדריש מניה

7128

אלדר גילה

21.8.2009

אלדר עמי

3883

קרן צבי

23.6.2009

קשיבונוס צירל

2815

סבירסקי אסתר

3.3.2009

יגר גלוק קלרה

5821

עטיה אלרועי

6.8.2009

עטיה יוסף

9097

גידס אבא

25.1.2006

גידס אוה

1709

ליטיצ'בסקי

אלכסנדר

4.2.2009

ליטצ'בסקי אנה

1746

ממן שמעון

14.8.2009

ממן שמחה

5224

גמזו יצחק שמואל

24.7.2009

גמזו רחל

9080

ביברמן רותי

22.6.2009

טיכברג סבינה

7798

פריד צפורה

1.8.2009

פריד אדלברט בלה

7242

בן צבי חיה

28.3.2007

רזניק נינה

2834

בן צבי חיה

2.6.2009

רזניק אלכסנדר

2826

חיים עזרא

14.5.2009

חיים ציון

0447

מלק בנימין

26.6.2009

מלק משה לזר

2338

גבור אמנון

5.6.1999

גבור גרשון

6963

מלמן לאוניד

15.2.2009

מלמן פאינה

2012

צין צפורה

22.6.2009

צין זיגפריד

1835

פוגל אריה יהודה

2.7.2009

פוגל צבי

5617

ווינטר טובה

11.7.2009

גרוס אסתר

0220

צולר דוד

20.7.2009

צוללר ישראל

5238

חזיזה ליזט

1.3.2009

חזן משה

4407

לסרי רנה

16.6.2009

אקשוטה יצחק

3499

בינדר לילי

19.4.2005

ויסוסנסקי סופיה

8142

גלברג יעל

18.1.2007

אוסקטודוד

3007

הרשקוביץ בקי

27.7.2009

הרשקוביץ משה

7282

מאיר ברק מירה

3.8.2009

ברק פניה

8650

מאיר ברק מירה

3.1.2004

ברק סימון

3192

ליברמן בלומה

19.6.2008

ליברמן יצחק

4207

דים יהושע

13.8.2009

דים אסתר

6228

אזולאי קטי אסתר

23.7.2009

אזולאי מוריס

1304


תאריך

תיק שם המנוח/ה פטירה שם המבקש/ת

6662 ייבין גוכמן    20.7.2009 ייבין ולדמיר

ברוניסלב

ג' באלול התשס׳׳ט (23 באוגוסט 2009)

יצחק היקינד, סגן המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי ברחובות

הודעות

להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

שם המבקש/ת

תאריך

פטירה

שם המנוח/ה

מס'

תיק

אידן אבגר

9.8.2009

ונדר ברוך

7594

נסים שמעון

12.8.2009

נסים רחל

7911

שרון חביבית

16.4.2008

חנוכה רחל

6790

אלול ענת

1.10.2008

פרידמן דב

1734

וידר משה

15.1.2009

וידר יהודית

5315

שמיר אילנה

25.7.2009

שמיר עמינדב

5419

קאופמן שרה

1.9.2009

פרל אליעזר

9420

פישברג משה

15.7.2009

פישברג פני

0885

צמיר (ציימר) טובה

4.3.1986

בר דבורה

1142

צמיר (ציימר) טובה

11.10.1991

בר ברנרד יששכר

1134

פאריינתי ציון

20.6.2009

פאריינתי

ויקטור

6515

כריס רונית

8.6.2009

יעקב גדליה

8147

רוזנברג בתיה

4.5.2009

חפץ זלמן

0029

ו' בתשרי התש׳׳ע (24 בספטמבר 2009)

חנוך גרנביץ, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בטבריה

הודעות

להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

שם המבקש/ת

תאריך

פטירה

שם המנוח/ה

מס'

תיק

ויזאן בנימין

2.6.2003

אוזיאן נצריה

7546

כהן לאה

14.6.2009

כהן שלום

5595

בן דיין אלי

31.5.2009

בן דיין יעקב

זיגלמן יואב

10.7.2009

זיגלמן הלנה

0917


ילקוט הפרסומים 6005, כ״ז בתשרי התש״ע, 15.10.2009 146