גיליון 6012 עמוד 3 מתאריך 27/10/2009עו׳׳ד טל תדמור-זמיר - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט

שלום במחוז חיפה;

עו׳׳ד קרן אניספלד - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז חיפה;

עו׳׳ד אייל דורון - נבחר לכהונת שופט של בית משפט שלום במחוז חיפה;

עו׳׳ד נאסר ג'השאן - נבחר לכהונת שופט של בית משפט שלום במחוז חיפה;

עו׳׳ד אריה נאמן - נבחר לכהונת שופט של בית משפט שלום (ענייני משפחה) במחוז חיפה;

הרשמת שלי אייזנברג - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט שלום (ענייני משפחה) במחוז צפון;

עו׳׳ד ארנון קימלמן - נבחר לכהונת שופט של בית משפט שלום (ענייני משפחה) במחוז צפון;

הרשמת עינת אבמן-מולר - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז ירושלים;

הרשמת תמר נמרודי - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז ירושלים;

עו׳׳ד מירית מי-דן - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז ירושלים;

עו׳׳ד יהושע צימרמן - נבחר לכהונת שופט בתי משפט שלום לתעבורה במחוז תל אביב;

עו׳׳ד עדי במבילה - נבחרה לכהונת שופטת בתי משפט שלום לתעבורה במחוז צפון;

עו׳׳ד דלית שרון-גרין - נבחרה לכהונת שופטת בתי משפט שלום לתעבורה במחוז צפון;

עו׳׳ד גיל קרזבום - נבחר לכהונת שופט בתי משפט שלום לתעבורה במחוז חיפה;

השופט (בדימוס) יצחק גרטי - נבחר לכהונת שופט-עמית בבית משפט שלום (תעבורה) במחוז תל אביב;

השופט (בדימוס) אורי בן-דור - נבחר לכהונת שופט-עמית בבית משפט שלום במחוז ירושלים.

י׳׳ג בתשרי התש׳׳ע (1 באוקטובר 2009)

(חמ 1803—3)

יעקב נאמן

שר המשפטים

יושב ראש הוועדה לבחירת שופטים

מינוי מנהל בפועל לבתי הדין השרעיים

לפי חוק הקאדים, התשכ”א-1961 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לחוק הקאדים, התשכ׳׳א-

1961', ובהתייעצות עם נשיא בית הדין השרעי לערעורים אני

ממנה את עו׳׳ד אדם אבזך, ת׳׳ז XXXXXX991, למנהל בפועל של

בתי הדין השרעיים.

1    ס׳׳ח התשכ׳׳א, עמ' 118; התשס׳׳ב, עמ' 505.

2    י”פ התשס׳׳ח, עמ' 1084.

תוקף המינוי הוא לשלושה חודשים או עד מינוי מנהל לבתי הדין השרעיים במינוי של קבע, לפי המוקדם.

מינויו של איאד זחאלקה2 - בטל.

כ׳׳ז בתשרי התש׳׳ע (15 באוקטובר 2009) (חמ 260—3)

יעקב נאמן

שר המשפטים

מינוי סגנית נשיא

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984י, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את שירה בן־שלמה, ת׳׳ז XXXXXX037, שופטת של בית משפט שלום, לסגנית נשיא של בתי משפט השלום במחוז המרכז, החל ביום י׳׳ג בתשרי התש׳׳ע (1 באוקטובר 2009).

י׳׳ג בתשרי התש׳׳ע (1 באוקטובר 2009) (חמ 60—3)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

מינוי סגן נשיא

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984י, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את אריאל חזק, ת׳׳ז XXXXXX467, שופט של בית משפט שלום, לסגן נשיא של בתי משפט השלום במחוז הדרום, החל ביום כ׳׳ז בתשרי התש׳׳ע (15 באוקטובר 2009). כ׳׳ו בתשרי התש׳׳ע (14 באוקטובר 2009) (חמ 60—3)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

מינוי שופט-עמית

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984

בהתאם לסעיף 10א(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984י, לפי בחירת הוועדה לבחירת שופטים מיום י׳׳ב בתשרי התש׳׳ע (30 בספטמבר 2009), אני ממנה בזה את השופט בדימוס יצחק גרטי, ת׳׳ז XXXXXX458, לכהונת שופט-עמית בבתי משפט השלום במחוז תל אביב, מיום י׳׳ד בחשוון התש׳׳ע (1 בנובמבר 2009) עד יום כ׳׳ה בחשוון התשע׳׳ד (29 באוקטובר 2013).

כ׳׳ו באלול התש׳׳ע (14 באוקטובר 2009) (חמ 60—3)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198; התשס׳׳ו, עמ' 284; התשס׳׳ח, עמ' 252.

233 ילקוט הפרסומים 6012, ט' בחשוון התש״ע, 27.10.2009