גיליון 6017 עמוד 6 מתאריך 04/11/2009(1)    דגנית בר אילן, ת׳׳ז XXXXXX675 - במחוז חיפה והצפון;

(2)    ויקטוריה פצ׳ריחר, ת׳׳ז XXXXXX047 - במחוז חיפה והצפון. ל' בתשרי התש׳׳ע (18 באוקטובר 2009)

(חמ 3-141)

יצחק הרצוג

שר הרווחה והשירותים החברתיים

שינוי מינוי קצינת מבחן למבוגרים

לפי פקודת המבחן [נוסח חדש], התשכ״ט-1969

בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת המבחן [נוסח חדש], התשכ׳׳ט-1969י, אני משנה את מינויה של נאוה רוזנבאום, ת׳׳ז 2051763969, כך שאחרי ”מבחן” יבוא ״מחוזית״.

ל' בתשרי התש״ע (18 באוקטובר 2009) (חמ 3-141)

יצחק הרצוג

שר הרווחה והשירותים החברתיים

י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמ' 312; ס״ח התשל״א, עמ' 88.

2 י״פ התשס״ד, עמ' 1904; התשס״ט, עמ' 5521.

מינוי פקידי סעד

לפי חוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים), התשט”ו-1955

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים), התשט״ו-11955, אני ממנה את הרשומים מטה לפקידי סעד לעניין החוק האמור:

1.    יעל הירש, ת”ז XXXXXX788 - המועצה האזורית שומרון;

2.    ותד נאהדה, ת״ז 040510653 - המועצה המקומית ג'סר אלזרקא;

3.    יעל שביט, ת”ז XXXXXX428 - עיריית באר שבע;

4.    נורית מנדל, ת”ז XXXXXX475 - עיריית תל אביב;

5.    מרים שקליאר, ת״ז 304432313 - עיריית נצרת עילית;

6.    ציפי בנעים, ת״ז 057976466 - המועצה האזורית חוף אשקלון;

7.    ורדה בשארה, ת”ז XXXXXX996 - המועצה המקומית יאנוח ג'ת;

8.    יוספה הרפז, ת”ז XXXXXX629 - עיריית רעננה;

9.    מרים חמודה, ת”ז XXXXXX003 - המועצה המקומית בועיינה נוג'ידאת;

10    . אמאל סעדי, ת”ז XXXXXX732 - המועצה המקומית פרדיס;

11    . מספן מלקו, ת״ז 017855081 - עיריית באר שבע;

12    . רשא יחיא, ת”ז XXXXXX051 - עיריית חדרה;

13    . רחל פרידמן, ת״ז 011125747 - עיריית ירושלים;

14    . חופית פרץ, ת״ז 037528064 - המועצה המקומית ירוחם;

15    . רחל שטיינברג, ת”ז XXXXXX027 - עיריית קרית מוצקין;

1 ס״ח התשט״ו, עמ' 126. 412

16 . פתחייה ארקיה, ת”ז XXXXXX491 - עיריית באקה ג'ת; 17. מוסא עטאונה, ת”ז XXXXXX633 - המועצה המקומית חורה;

18    . אמל אבואליונס, ת”ז XXXXXX710, עיריית נצרת;

19    . ניסים בן לולו, ת״ז 054995543 - מחוז ירושלים;

20    . חנה רעיה אור, ת”ז XXXXXX965 - המועצה המקומית קרית

ארבע;

21. שושנה אלזרע, ת״ז 053225769 - המועצה האזורית חוף הכרמל.

ל' בתשרי התש״ע (18 באוקטובר 2009) (חמ 3-143)

יצחק הרצוג

שר הרווחה והשירותים החברתיים

מינוי פקידי סעד

לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש”ך-1960 בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הנוער (טיפול והשגחה), התש”ך-11960, אני ממנה את פקידי הסעד הרשומים מטה לעניין החוק האמור:

1 . אופיר אבו חסירה, ת”ז XXXXXX633 - המועצה האזורית חוף הכרמל;

2.    רוני פינקלשטיין חן, ת״ז 029517182 - מחוז באר שבע;

3.    ימית מחלב, ת״ז 031209034 - עיריית יבנה;

4    . מרים בינילוז, ת”ז XXXXXX530 - עיריית אשקלון;

5    . בשמת ארנרייך , ת”ז XXXXX870 - עיריית בני ברק.

ל' בתשרי התש״ע (18 באוקטובר 2009) (חמ 3-142)

יצחק הרצוג

שר הרווחה והשירותים החברתיים

1 ס״ח התש״ך, עמ' 52.

ביטול מינוי פקידות סעד

לפי חוק אימוץ ילדים, התשמ״א-1981

בתוקף סמכותי לפי סעיף 36(ב) לחוק אימוץ ילדים התשמ״א- 11981, אני מבטל את מינוין של הרשומות מטה לפקידות סעד לעניין החוק האמור:

1 . נילי דסקין2 - מחוז תל אביב והמרכז. 2. אווה צליק3 - מחוז ירושלים והדרום.

ל' בתשרי התש״ע (18 באוקטובר 2009) (חמ 3-475)

יצחק הרצוג

שר הרווחה והשירותים החברתיים

ילקוט הפרסומים 6017, י”ז בחשוון התש׳׳ע, 4.11.2009

1

   ס”ח התשמ”א, עמ' 293.

2

   י”פ התשמ”ז, עמ' 309.

3

   י״פ התשמ״ז, עמ' 309.