גיליון 6022 עמוד 4 מתאריך 16/11/2009פנינה לוקיץ לובנה שלעאטה אריה נאמן נאסר ג'השאן קרן אניספלד


מעין צ ור רננה גלפז-מוקדי טל תדמור-זמיר עפרה אטיאס דאוד מאזן

עד לתום תקופת כהונתם באותה ערכאה.

י׳׳ח בחשוון התש׳׳ע (5 בנובמבר 2009) (חמ 3-686)

דורית ביניש

נשיאת בית המשפט העליון

מינוי רשמת

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984

בתוקף סמכותי לפי סעיף 84(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, ובאישור שר המשפטים, אני ממנה בזה את עורכת הדין אלונה שדה, לרשמת של בתי משפט השלום במחוז דרום, החל ביום י' בחשוון התש׳׳ע (28 באוקטובר 2009).

ט' בחשוון התש׳׳ע (27 באוקטובר 2009) (חמ 3-64)

דורית ביניש

נשיאת בית המשפט העליון

י ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

מינוי רשמת

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-984י בתוקף סמכותי לפי סעיף 84(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-984י', ובאישור שר המשפטים, אני ממנה בזה את עורכת הדין רביע ג'באלי, לרשמת של בתי משפט השלום במחוז חיפה, החל ביום י' בחשוון התש׳׳ע (28 באוקטובר 2009).

ט' בחשוון התש׳׳ע (27 באוקטובר 2009) (חמ 3-64)

דורית ביניש

נשיאת בית המשפט העליון

י ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

מינוי רשם

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-984י בתוקף סמכותי לפי סעיף 84(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-984י', ובאישור שר המשפטים, אני ממנה בזה את חגי ברנר, שופט של בית משפט שלום, לרשם של בית המשפט המחוזי בתל אביב, החל ביום, החל ביום י׳׳ד בחשוון התש׳׳ע (י בנובמבר 2009). ט' בחשוון התש׳׳ע (27 באוקטובר 2009) (חמ 3-64)

דורית ביניש

נשיאת בית המשפט העליון

מינוי רשמת

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 84(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, ובאישור שר המשפטים, אני ממנה בזה את עורכת הדין ליאת הר-ציון, לרשמת של בתי משפט השלום במחוזות חיפה והמרכז, החל ביום כ׳׳ח בחשוון התש׳׳ע (15 בנובמבר 2009).

ט' בחשוון התש׳׳ע (27 באוקטובר 2009) (חמ 3-64)

דורית ביניש

נשיאת בית המשפט העליון

י ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

מינוי רשמת

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984

בתוקף סמכותי לפי סעיף 84(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-11984, ובאישור שר המשפטים, אני ממנה בזה את עורכת הדין סיגלית גץ-אופיר, לרשמת של בתי משפט השלום במחוז חיפה, החל ביום י׳׳ד בחשוון התש׳׳ע (1 בנובמבר 2009).

ט' בחשוון התש׳׳ע (27 באוקטובר 2009) (חמ 3-64)

דורית ביניש

נשיאת בית המשפט העליון

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

מינוי רשמת

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 84(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-11984, ובאישור שר המשפטים, אני ממנה בזה את עורכת הדין רויטל באום, לרשמת של בתי משפט השלום במחוז חיפה, החל ביום כ׳׳א בחשוון התש׳׳ע (8 בנובמבר 2009).

י׳׳ח בחשוון התש׳׳ע (5 בנובמבר 2009) (חמ 3-64)

דורית ביניש

נשיאת בית המשפט העליון

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

מינוי רשם לבית המשפט לענייני משפחה

לפי חוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ”ה-1995 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ה) לחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ״ה-995י', ובאישור שר המשפטים, אני ממנה בזה את הרשמת מירב קלמפנר נבון, לרשמת של בתי משפט לענייני משפחה במחוז חיפה, החל ביום ט' בחשוון התש׳׳ע (27 באוקטובר 2009).

ט' בחשוון התש׳׳ע (27 באוקטובר 2009) (חמ 3-2666)

דורית ביניש

נשיאת בית המשפט העליוןס׳׳ח התשנ׳׳ה, עמ' 393.


ילקוט הפרסומים 6022, כ״ט בחשוון התש״ע, 16.11.2009 638

1

ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.