גיליון 6024 עמוד 2 מתאריך 23/11/2009הודעה על מינוי שופטים

לפי חוק בית משפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-984י אני מודיע, בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח

משולב], התשמ׳׳ד-1984י, שנשיא המדינה מינה בתוקף

סמכותו לפי סעיף 4 לחוק-יסוד: השפיטה2 את הרשומים מטה

לשופטים, כמפורט לצדם, החל ביום ט' בחשוון התש׳׳ע (27

באוקטובר 2009):

עורכת הדין תמר בזק-רפפורט - לכהונת שופטת של בית המשפט המחוזי ירושלים;

הרשמת תמר נמרודי - לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז ירושלים;

עורכת הדין רות אטדגי-פריאנטה - לכהונת שופטת של בית משפט שלום (ענייני משפחה) במחוז דרום;

עורכת הדין אסתר ז׳יטניצקי (רקובר) - לכהונת שופטת של בית משפט שלום (ענייני משפחה) במחוז תל אביב;

עורך הדין אלון רום - לכהונת שופט של בית משפט שלום במחוז דרום (אילת);

עורכת הדין הדס פלד - לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז תל אביב;

עורך הדין נעם שילו - לכהונת שופט של בית משפט שלום (נוער) במחוז דרום;

עורך הדין אבישי זבולון - לכהונת שופט של בית משפט שלום במחוז דרום;

עורכת הדין נגה שמואלי-מאייר - לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז דרום;

עורך הדין אריאל ברגנר - לכהונת שופט של בית משפט שלום במחוז דרום;

עורך הדין אריה נאמן - לכהונת שופט של בית משפט שלום (ענייני משפחה) במחוז חיפה;

הרשמת מירה דהן - לכהונת שופטת של בית משפט שלום (ענייני משפחה) במחוז תל אביב;

עורך הדין נפתלי שילה - לכהונת שופט של בית משפט שלום (ענייני משפחה) במחוז תל אביב;

עורכת הדין מירב בן-ארי - לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז המרכז;

עורכת הדין קרן אניספלד - לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז חיפה;

עורך הדין מלכה ספינזי - לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז תל אביב;

עורכת הדין שרון קיסר - לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז מרכז;

עורך הדין ארנון קימלמן - לכהונת שופט של בית משפט שלום (ענייני משפחה) במחוז צפון;

עורך הדין ישגב נקדימון - לכהונת שופט של בית משפט שלום במחוז מרכז;

עורך הדין רמי חיימוביץ - לכהונת שופט של בית משפט שלום במחוז תל אביב;

י ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198. 2 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 78.

עורכת הדין שרה שרית זמיר - לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז מרכז;

עורך הדין עוז עזרא ניר (נאוי) - לכהונת שופט של בית משפט שלום במחוז מרכז;

הרשם אבישי רובס - לכהונת שופט של בית משפט שלום במחוז חיפה;

הרשמת עינת אבמן-מולר - לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז ירושלים;

הרשמת אורית בת אל חדד - לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז דרום;

עורכת הדין טל תדמור-זמיר - לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז חיפה;

עורך הדין נאסר ג'השאן - לכהונת שופט של בית משפט שלום במחוז חיפה;

עורך הדין מיכאל קרשן - לכהונת שופט של בית משפט שלום במחוז מרכז;

עורכת הדין מירית מי דן - לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז ירושלים;

הרשמת עירית קויפמן - לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז דרום;

עורכת הדין שרון הלוי - לכהונת שופטת של בית משפט שלום (נוער) במחוז דרום;

עורך הדין אייל דורון - לכהונת שופט של בית משפט שלום מחוז חיפה;

עורך הדין עמית פרייז - לכהונת שופט של בית משפט שלום במחוז המרכז;

עורכת הדין מעין צור - לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז חיפה;

הרשמת שלי אייזנברג - לכהונת שופטת של בית משפט שלום (ענייני משפחה) במחוז צפון;

עורכת הדין רננה גלפז-מוקדי - לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז חיפה;

הרשמת לובנה שלאעטה-חלאילה - לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז חיפה;

הרשמת יפעת מישורי - לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז חיפה;

עורכת הדין שרה אורה חביב - לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז דרום;

עורך הדין גיל קרזבום - לכהונת שופט בתי משפט לתעבורה במחוז חיפה;

עורכת הדין דלית שרון-גרין - לכהונת שופטת בתי משפט לתעבורה במחוז צפון;

עורך הדין יהושע צימרמן - לכהונת שופט בתי משפט לתעבורה במחוז תל אביב;

עורכת הדין עדי במבילה - לכהונת שופטת בתי משפט לתעבורה במחוז צפון,

י' בחשוון התש׳׳ע (28 באוקטובר 2009)

(חמ 60—3)

יעקב נאמן

שר המשפטים

ילקוט הפרסומים 6024, ו' בכסלו התש״ע, 23.11.2009 654