גיליון 6031 עמוד 2 מתאריך 10/12/2009הודעה על מינוי פקחים

לפי חוק הכניסה לישראל, התשי”ב-1952 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 13ד(א) לחוק הכניסה לישראל, התשי׳׳ב-1952י )להלן - החוק(, מיניתי את עובדי רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול במשרד הפנים המופיעים ברשימה להלן, לפקחים לעניין החוק:

מס' זהות

שם פרטי

שם משפחה

36276780

מאהר

אבו עסלה

36002251

סלאח אלדין

אבורביעה

27293679

ששון

אביב

324537844

בצלאל

אביטבול

66004607

אופיר

אברהמי

304243157

היילה יעקב

אדלה

27189190

ברק

אוחיון

14257927

ששון

ארולקר

26484816

אריק

בוקובזה

26523464

איתי

בן חיים

27476712

גיא

בן נון

301816328

טל

בן עזרא

302580840

מאיר

ברגמן

310639174

אברה

ברהנו

33559105

שי

ברונכר

33531435

יוסי

ג'ן ואר

37986445

אוהד

גביזון

17864091

מיכאל

גדז'

37631322

ברק

גולן

300931052

רואד

דגש

319623294

ודים

דודניק

300116738

אביעד

דלאל

300115433

רותם

דלאל

39947122

אורן

הירש

38012696

אברהם חננאל

הנדי

300195773

איהב

הנו

300102977

בשיר

הנו

23800873

אייל

הראל

17920224

אסף

ויינר

300851417

אדם

וקנין

5300972

ליאור

ורסנו

.502

עמ' 354; התשס״א, עמ'

1 ס׳׳ח התשי׳׳ב,

מס' זהות

שם פרטי

שם משפחה

66456658

שני שמעון

זוהר

29951829

כמאל

זיאדנה

39134051

אסף

חיון

304562598

דוד

חלמסקי

37772167

שגיא

טביבי

309626026

גסטו

טדלה

21347794

רפאל

טולדנו

29735180

אמיר

יחזקאלי

60133063

צביקה

ימין

31464936

אסף

ימיני

27437034

דרור

ימיני

300673241

ניר ניסים

יפרח

40450868

איילה

כהן

43040120

יונתן

כהן

34613117

ניסים

כהן

32872301

שחר

כחלון

32960932

נדב

לביא

300884350

יניב

לוי

28140341

נתנאל

לוי

60640604

עידן

לוי

36268852

ערן

לוי

31517600

רביד

לוי

300311792

איציק

ליברטי

29267044

ישראל

לנקרי

300032661

אלון

מדמון

25719857

גולן

מחוי

39762752

אלי )אליהו(

מנצור

43198324

גלעד

מעודה

34810481

רן

מעוז

300524360

שירן

מרום

43557768

אלון

משעלי

39961149

אחסאן

נסראלדין

32679268

תמיר

סואעד

4339557

איתי

סולניק

39071627

ארז

סוצקוורין

310208780

סבסבאו

סלומון

46259032

נמרוד מור

סליק

ילקוט הפרסומים 6031, כ״ג בכסלו התש״ע, 10.12.2009 894