גיליון 6037 עמוד 2 מתאריך 24/12/2009הודעה על מינוי שופטים

לפי חוק בתי משפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],

התשמ׳׳ד-1984י, אני מודיע שנשיא המדינה מינה בתוקף

סמכותו לפי סעיף 4 לחוק-יסוד: השפיטה2, את -

השופט ניל הנדל - לכהונת שופט של בית המשפט העליון;

השופט עוזי פוגלמן - לכהונת שופט של בית המשפט העליון;

השופט יצחק עמית - לכהונת שופט של בית המשפט העליון;

השופטת נילי ארד - לכהונת סגנית נשיא של בית הדין הארצי לעבודה;

השופטת קלרה רג'ינאנו - לכהונת שופטת של בית המשפט המחוזי מרכז;

השופט אהרן מקובר - לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי מרכז;

השופט יעקב שינמן - לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי מרכז;

השופט רפאל כרמל - לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי בירושלים;

השופט חיים טובי - לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי בתל אביב;

השופט מנחם רניאל - לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי בחיפה;

השופטת ליאורה ברודי - לכהונת שופטת של בית המשפט המחוזי מרכז;

השופט איתן אורנשטיין - לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי בתל אביב;

השופט יהושע גייפמן - לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי בתל אביב;

מר מרדכי לוי - לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי בבאר שבע;

השופט אברהם אליקים - לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי בחיפה;

עו׳׳ד משה הכהן - לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי בירושלים;

השופט יעקב שפסר - לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי בבאר שבע;

השופט מאיר יפרח - לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי בתל אביב;

השופט אבי זמיר - לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי בתל אביב;

השופטת בטינה טאובר - לכהונת שופטת של בית המשפט המחוזי בחיפה;

השופטת טלי חיימוביץ' - לכהונת שופטת של בית המשפט המחוזי בבאר שבע;

השופטת נחמה נצר - לכהונת שופטת של בית המשפט המחוזי בבאר שבע;

השופטת יעל רז-לוי - לכהונת שופטת של בית המשפט המחוזי בבאר שבע;

י ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198. 2 ס׳׳ח התשמ״ד, עמ' 78.

מר עופר גרוסקופף - לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי מרכז;

השופט יגאל מרזל - לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי.

החל ביום כ״ו בתשרי התש״ע (14 באוקטובר 2009).

ז' בכסלו התש״ע (24 בנובמבר 2009) (חמ 60—3)

יעקב נאמן

שר המשפטים

מינוי נציגי ציבור לבתי הדין לעבודה

לפי חוק בית הדין לעבודה, התשכ״ט-969י בתוקף סמכותנו לפי סעיף 10 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ״ט-969י', ולאחר התייעצות כנדרש בסעיף האמור, אנו ממנים את האנשים שלהלן לנציגי ציבור בבתי הדין לעבודה.

בית הדין הארצי לעבודה:

תעודת זהות

נציגי מעבידים

00909788

בליזובסקי יורם

30327746

בן אבו דוד

04345690

בר סלע דן

07211022

הורן רות

08619520

טמיר דורון

07821010

רג'ואן דוד

76042738

שגב יהודה

תעודת זהות

נציגי עובדים

00133744

ספיר אבישי

78760253

פרץ אסתר

בית הדין האזורי ירושלים:

תעודות זהות

נציגי מעבידים

50712660

בירן אורי

05934732

ברלך מאיר

09647439

חביב אהוד

54720982

חפץ רמה

78996055

לוזון יעקב

70210448

מנצורי אברהם

69500460

פיקל ברוך

תעודת זהות

נציגי עובדים

00773366

אפיק זאב

01623206

בלום עלי

05029111

בר און מיכאל

00351601

כהן רפאל

43673995

לוי טובה

י ס״ח התשכ״ט, עמ' 70; התשס״ט, עמ' 242.

ילקוט הפרסומים 6037, ז' בטבת התש״ע, 24.12.09 1106