גיליון 6037 עמוד 3 מתאריך 24/12/2009תעודת זהות

נציגי עובדים

תעודת זהות

נציגי עובדים

54027453

איטח יוסי

30463236

סנדובסקי דוד

65223786

אפרימי אברהם

00771055

פוסט אפרים

68858703

גולדנברג חיה שרה

59638007

רבינוביץ אברהם

01922210

גולדנברג חיים

51899359

רוביו ירדנה

35311208

גושה עיראקי גיהאד

71321715

דהאן חנניה

בית הדין האזורי נצרת:

06845586

דהן פרוספר

תעודות זהות

נציגי מעבידים

71467278

דניאלי דוד

12371837

אלמאלם שמעון

42056192

זנזורי אשר

20026191

אסדי רבאח

20905766

חורי חאתם

43648112

גבריאלי אילן

20840740

חיר פארס

51308989

הולצמן יצחק

50101336

חריש נאזם

53586541

הרשטיין צבי

01213974

נוישול לאה

55899710

כהן יגאל

21073374

סבאג פואד

55987044

לארי אברהם

42544445

עין גיל יצחק

23956477

מזרחי יהודה

63568638

פריינטה רפאל

54624077

נטל ציפורה

06176606

רדר גיורא

05821723

פרידמן ישראל

06221063

שמש חנה

48834154

תלם יצחק

בית הדין האזורי באר שבע:

תעודת זהות

נציגי עובדים

תעודות זהות

נציגי מעבידים

35141712

גוש (הארון) ממדוח

65337339

אהרוני משה

63866537

נודלר ברכה

61137741

לוי שמעון

בית הדין האזורי חיפה:

תעודת זהות

נציגי עובדים

תעודות זהות

נציגי מעבידים

46849485

משה שמואל

49368442

אופיר אהרון

04137155

ששון שאול

65886467

ארד משה

49256134

בן נון שחר

בית הדין האזורי תל אביב:

06459804

גרודסקי כרמלה

תעודות זהות

נציגי מעבידים

56140346

הבר גד

08759193

דקל משה

50552074

וינר חיים

50716885

ולדמן דב

06860274

זמיר מאיר

07064553

לוטן עמוס

77325652

חזן יוסף

08319469

פורת חגית

06989289

חקלאי מיקי

57671562

שחר קראוס דורית

05808449

יזרעאלי יהודה

06057046

ינאי אברהם

תעודת זהות

נציגי עובדים

06096234

כהנא צבי

53316475

כהן מאיר

06737829

כץ שמואל

04321618

אופנהיים דוניו אורה

64823198

עינב אדם

52762358

בנדה משה

43608991

קנדל מיכאל סרג׳יו

08776155

ברימן מאיר

42271122

רז חיים

03594702

ברנפלד שרה

06075501

שור אביבה

54696232

דיין ספי יוסי

03234101

תומר יצחק

1107 ילקוט הפרסומים 6037, ז' בטבת התש״ע, 24.12.09