גיליון 6045 עמוד 8 מתאריך 07/01/2010ןןת. פטירה ן ושם המבקש I

ושם המנוח/ה

ומס' תיק I

רח' כנפי הנשרים 15, בנין התאומים, ירושלים

:ייני ירושה בירושלים -

הרשם לענ

ירושות

21/09/2009 חיים ברכה

חיים אליסף

1/27031

07/05/1993 דורפמן פנחס דוד

דורפמן חיה צביה

1/20542

05/08/2009 חובינסקי אלנה

בריילובסקי יוסף

1/00030

01/10/2008 וקנין ירדנה

וקנין אליהו

1/00030

31/10/0008 חברם מינה

שברם ישעיהו

1/00006

16/00/2009 נכמ^ן ינ1מי

כמרן נתנאל

ס^^ו

26/63/2009 אשון ראובן

ראובן כאטון

1/^0000

18/02/2008 היילו ישיפאנה

היילו טאדלה

1/00001

09/00/2009 חילר תהילה

נזיק■ו־ מיכאל

1/^0^^^

2/00/2001 1 במאני עשרת

א פרא מיד ן ציון

ס^^ו

01/01/1978 אלוני תאיר

אי ו ו רטן אהדון

1/^0^^^

31/01/2808 עבאסי אבתסאם

איובי אלהאם

1 / 20 005058

19/03/1991 פרדמן יירה

בסטלנץ ישרקל שמעו

1/20560

05/00/1981 פרדמן עורה

הסטילניץ טויבא

1/20560

צוואות

28/04/2089 קוקיאן האגוב

קוקאימן טקוהי

1/00047

09/00/2002 מונדו רוי

מונדו דיוה גאולה

1/20045

26/10/1308 סי־לבר בוני פרן

סולבר אחרום אובי

1/00030

02/09/2000 מרדכי פתימה

חרדכי חיים

1/00052

1/2800 29/1 תדרעי רינה מלכה

םדרעי־ משה

1/^0^^^

28/07/2008 אלבז חיים

סודרי מרי

29/02/1009 מור יוסף משה

מוריוסף שושנה

1/00006

18/10/2008 זצווירי־רן ר־זיובן

רוקרמן שולמית

V^no

18/09/2008 ב־־ עם חהוה

בר עם דן

1/^0^^0

0/08/2008^ ישרמלי סנונית

ישרמלי יצחק

1/^0^^^

00/08/2008 הבירם לאה

גלזברג גיסטה

13ו200/ 1

בת-שבע אברך בר-טוב, רשם

רח' השלושה 2,יד אליהו, תל-אביב

:ייני יחשה בתל אביב -

הרשם לענ

ירונםות

5/10/2006 1 רסיס רונית

עקריש אליגרה

2/93901

14/06/2009 גליטוזן דליה מינה

רפאלוהיץ מרים

7ד7 2/121

16/12/1999 רהנבלום חנוך

רחנהלום יצחק

2/1 2273(510

13/09/2008 מועלם דוד האה

דוד יעקוב

2/1 28350

09/06/2009 רובנס ה נרי

דפרהרג לילה רחל

0/1 23993

עובדיה אורי

עובדיה שעון

1/123901

ילקוט הפרסומים 6045, כ׳׳א בטבת התש׳׳ע, 7.1.2010

1300