גיליון 6048 עמוד 1 מתאריך 18/01/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

ג' בשבט התש״ע    6048    18 בינואר 2010

עמוד

הודעות לפי פקודת השותפויות בדבר -

רישום שותפויות (מ-1.11.2009 עד 30.11.2009)...........................................1442

הצטרפות שותף (מ-1.11.2009 עד 30.11.2009)............................................1443

פרישת שותף (מ-1.11.2009 עד 30.11.2009)..............................................1453

רישום שותפויות (מ-1.12.2009 עד 31.12.2009)...........................................1456

הצטרפות שותף (מ-1.12.2009 עד 31.12.2009)............................................1458

פרישת שותף (מ-1.12.2009 עד 31.12.2009)

1469