גיליון 6055 עמוד 2 מתאריך 28/01/2010מינוי חברים לוועדות שחרורים

לפי חוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס”א-2001 בתוקף סמכותי לפי סעיף 32 לחוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס׳׳א- 2001' (להלן - החוק), אני ממנה את הרשומים מטה לחברים בוועדות השחרורים:

בעלי ניסיון בתחום הקרימינולוגיה:

הראל מסר אורית, ת׳׳ז XXXXX468 רון פנחסי יעל, ת׳׳ז XXXXX584 שגיב אברהם, ת׳׳ז XXXXXX230 אביעד ירמיהו, ת׳׳ז XXXXXX414 בן צור רוני, ת׳׳ז XXXXX303 בר-לבב שמואל, ת׳׳ז XXXXX683 ברמן עלי, ת׳׳ז XXXXXX494 ויין-ירון אסתי, ת׳׳ז XXXXX146 זיו אשר, ת׳׳ז XXXXX549 יהושע שירלי, ת׳׳ז XXXXX597 ירושלמי מוטי, ת׳׳ז XXXXX986 כהן מרדכי, ת׳׳ז XXXXXX547 נבו רונית, ת׳׳ז XXXXX424 עינת תומר, ת׳׳ז XXXXX328 שטיינברג עודדה, ת׳׳ז XXXXXX523 שפירא נעמי, ת׳׳ז XXXXXX808 אדלשטיין ארנון, ת׳׳ז XXXXX089 שחם חלי, ת׳׳ז XXXXX137 תימור אורי, ת׳׳ז XXXXXX093

בעלי ניסיון בתחום עבודה סוציאלית:

גורדון זלמן, ת׳׳ז XXXXX093 גנזר נעמי, ת׳׳ז XXXXXX283 חיות אסנת, ת׳׳ז XXXXX823 כהן לוגסי פביאן, ת׳׳ז XXXXX897 עוז דורית, ת׳׳ז XXXXX062 קסל שלמה, ת׳׳ז XXXXX308 אוחיון כרמית, ת׳׳ז XXXXX883 אליאב נירה, ת׳׳ז XXXXX323 בר ליאת, ת׳׳ז XXXXX205 ברעם דיאנה, ת׳׳ז XXXXX384 גו׳דם סלים, ת׳׳ז XXXXX384 ורשביאק אייל, ת׳׳ז XXXXX322 טולדנו מיכאל, ת׳׳ז XXXXX157 יוגב יצחק, ת׳׳ז XXXXX537 נחמן עדי, ת׳׳ז XXXXX552 מור דוריס, ת׳׳ז XXXXX140 מיכאליס הרשקוביץ' מיכל, ת׳׳ז XXXXX093 סימנוביץ בנימין, ת׳׳ז XXXXX971 קדוש חוה, ת׳׳ז XXXXX695

רוזנברג חנה, ת׳׳ז XXXXX232 רשף צביה, ת׳׳ז XXXXX530 שבח אבי, ת׳׳ז XXXXX540 שחטר מיכל, ת׳׳ז XXXXX323 שניזק-טרונסקי ענת, ת׳׳ז XXXXX858 גרינבאום דליה, ת׳׳ז XXXXX267 לבני יוחנן, ת׳׳ז XXXXX867 פריג' דורי, ת׳׳ז XXXXX896 קרוטמן מיכל, ת׳׳ז XXXXX219

בעלי ניסיון בתחום הפסיכולוגיה:

סנדרס שירה, ת׳׳ז XXXXXX200 פזי זהבה, ת׳׳ז XXXXX680 עגנון אפרת, ת׳׳ז XXXXX180 צפריר חגית, ת׳׳ז XXXXX281 שאלתיאל בני, ת׳׳ז XXXXX393 בן ארי רבקה, ת׳׳ז XXXXX787 גורדון חנה, ת”ז XXXXX657 זמיר אורה, ת”ז XXXXXX758

יעקובוביץ (גרינוולד-שריד) ישראלה, ת׳׳ז XXXXX118 סני תמר, ת׳׳ז XXXXX896 עילם אסתר, ת”ז XXXXX646 בן ציון חנה, ת׳׳ז XXXXX144

בעלי ניסיון בתחום החינוך:

סמדר דרור רונית, ת”ז XXXXXX737 חדד רינה, ת”ז XXXXX538 פלק אלה, ת”ז XXXXX740 גרבלר משה, ת”ז XXXXXX457 חלאבי רינת, ת׳׳ז XXXXXX195 לוין אלכס, ת”ז XXXXX792 ארזי גלית, ת”ז XXXXX307 כרמי אלי, ת׳׳ז XXXXXX120

תוקף המינוי לשנתיים.

י׳׳ז בטבת התש׳׳ע (3 בינואר 2010) (חמ 3-101)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס״ח התשס״א, עמ' 410.

מינוי חברים לוועדות שחרורים מיוחדות

לפי חוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס”א-2001 בתוקף סמכותי לפי סעיף 33(א) ו-33(ב) לחוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס׳׳א-!^ (להלן - החוק) אני ממנה את הרשומים מטה לחברים בוועדות השחרורים המיוחדות:

1 ס׳׳ח התשס״א, עמ' 410.

ילקוט הפרסומים 6055, י״ג בשבט התש״ע, 28.1.2010 1666