גיליון 6055 עמוד 3 מתאריך 28/01/2010בעלי ניסיון בתחום הקרימינולוגיה:

רון פנחסי יעל, ת׳׳ז XXXXX584 שגיב אברהם, ת׳׳ז XXXXXX230 ברמן עלי, ת׳׳ז XXXXXX494 ויין-ירון אסתי, ת׳׳ז XXXXX146 זיו אשר, ת׳׳ז XXXXX549 שחם חלי, ת׳׳ז XXXXX137 נבו רונית, ת׳׳ז XXXXX424 שטיינברג עודדה, ת׳׳ז XXXXXX523 ירושלמי מוטי, ת׳׳ז XXXXX986

בעלי ניסיון בתחום הפסיכולוגיה: סני תמר, ת׳׳ז XXXXX896 פזי זהבה, ת׳׳ז XXXXX680

בעלי ניסיון בתחום העבודה הסוציאלית: גורדון זלמן, ת׳׳ז XXXXX093 חיות אסנת, ת׳׳ז XXXXX823 כהן לוגסי פביאן, ת׳׳ז XXXXX897 ורשביאק אייל, ת׳׳ז XXXXX322 טולדנו מיכאל, ת׳׳ז XXXXX157 מור דוריס, ת׳׳ז XXXXX140 שניזק-טרונסקי ענת, ת׳׳ז XXXXX858 רוזנברג חנה, ת׳׳ז XXXXX232 תוקף המינוי לשנתיים.

י׳׳ז בטבת התש׳׳ע (3 בינואר 2010)

(חמ 3-101)

יעקב נאמן

שר המשפטים

אכרזה בדבר החלפת תקנים רשמיים

לפי חוק התקנים, התשי”ג-1953

אני מכריז, בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ה) לחוק התקנים,

התשי׳׳ג-1953י, כי מכון התקנים הישראלי החליף, באישורי,

את התקנים הרשמיים האלה:

ת׳׳י 238 - אמבטים מאומלים מיצקת ברזל או מפח פלדה, מדצמבר 1985.

במקומו יבוא:

ת׳׳י 238 - אמבטים לשימוש ביתי, מדצמבר 2009.

ת׳׳י 1220 חלק 6 - מערכות גילוי אש: התקני הפעלה ידניים, מדצמבר 1990.

במקומו יבוא:

ת׳׳י 1220 חלק 6 - מערכות גילוי אש: התקנים לאיתות ידני, מדצמבר 2009.

1220 חלק 10 - מערכות גילוי אש: התקנים להתרעת שמע, מדצמבר 1991.

1 ס׳׳ח התשי׳׳ג, עמ' 30; התשנ׳׳ח, עמ' 52.

במקומו יבוא:

1220 חלק 10 - מערכות גילוי אש: התקנים לאיתות שמע, מדצמבר 2009.

ת׳׳י 1605 חלק 1 - מגלשות מים שגובהן 2 מ' ויותר: דרישות בטיחות ושיטות בדיקה, מיוני 2004.

במקומו יבוא:

ת׳׳י 1605 חלק 1 - מגלשות מים: דרישות בטיחות ושיטות בדיקה, מדצמבר 2009.

ת׳׳י 1038 חלק 1 - מפסק מגן משולב הפועל בזרם-דלף ובזרם-יתר לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות, מיוני 2001.

במקומו יבוא:

ת׳׳י 61009 חלק 1 - מפסק מגן הפועל בזרם שיורי (דלף) בשילוב הגנה מפני זרם-יתר (מפסק מגן משולב), המיועד לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות, מדצמבר 2009.

ת׳׳י 20 חלק 2.3 - מנורות: מנורות לתאורת כבישים ורחובות, מדצמבר 2000.

במקומו יבוא:

ת׳׳י 20 חלק 2.3 - מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות לתאורת כבישים ורחובות, מדצמבר 2009.

ת׳׳י 62 חלק 2.0 - התקני חיבור למעגלי מתח נמוך לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות, מאוגוסט 1997.

במקומו יבוא:

ת׳׳י 60998 חלק 1 - התקני חיבור למעגלי מתח נמוך לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות, מדצמבר 2009.

ת׳׳י 62 חלק 2.1 - התקני חיבור למעגלי מתח נמוך לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות מיוחדות להתקני חיבור נפרדים עם יחידות הידוק מתוברגות, מאוגוסט 1997.

במקומו יבוא:

ת׳׳י 60998 חלק 2.1 - התקני חיבור למעגלי מתח נמוך לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות מיוחדות להתקני חיבור נפרדים עם יחידות הידוק מתוברגות, מדצמבר 2009.

ת׳׳י 62 חלק 2.2 - התקני חיבור למעגלי מתח נמוך לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות מיוחדות להתקני חיבור נפרדים עם יחידות הידוק לא מתוברגות, מאוגוסט 1997.

במקומו יבוא:

ת׳׳י 60998 חלק 2.2 - התקני חיבור למעגלי מתח נמוך לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות מיוחדות להתקני חיבור נפרדים עם יחידות הידוק לא מתוברגות, מדצמבר 2009.

ת׳׳י 62 חלק 2.3 - התקני חיבור למעגלי מתח נמוך לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות מיוחדות להתקני חיבור נפרדים עם יחידות הידוק חודרות בידוד, מאוגוסט 1997.

במקומו יבוא:

ת׳׳י 60998 חלק 2.3 - התקני חיבור למעגלי מתח נמוך לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות מיוחדות להתקני חיבור נפרדים עם יחידות הידוק חודרות בידוד, מדצמבר 2009.

תחילתה של אכרזה זו 60 ימים מיום פרסומה.

י׳׳ג בטבת התש׳׳ע (30 בדצמבר 2009)

(חמ 3-95)

בנימין בן אליעזר

שר התעשייה המסחר והתעסוקה

1667 ילקוט הפרסומים 6055, י״ג בשבט התש״ע, 28.1.2010