גיליון 6058 עמוד 27 מתאריך 02/02/2010ןןת. פטירה ן ושם המבקש I

ן ושם שמנוח/ש

ומש׳ תיא

יבושות

08/08/2007 גריגוריאן טינה

גריגוריאן סרגיי

5?)־6?ל^ 1/ 1

05/10/0009 אשר שמואל

אשר סימא

H1 07677

08/03/0009 ספיבק רבקה

ספיבק רחל

^?ד6?ל12/ 0

1/0009 30/1 אשל גדעון

אשכנזי רות

H1 27684

20/09/0006 ברוישטין אברהם

ברונשטין אסתר

1/1 27286

19/15/0005 גל שוטי

גל (אלדן) לירז

1 /1 2755597

09/10/0000 נגר יוכבד

נגר משה

1 /1 287/5

1/0009 00/1 !פנייץ, ניו:ה

ליבריזן יאגני

1 21 287915

15/04/3008 פז שמעון

פיצחדזה דניאל

1/1 27797

06/13/0001 לזיזחי־ צפירה

זלצר חנה

1/1 277/8

22/10/0008 ?אילן איילין ויו

אילן כרמי

1/1 27701

909 15/09/0 שטפן אריך

שכטר דוד

1/1 27713

1/0009 00/1 רריזנט יוכבד

פריזנט צבי

1 /1 07706


^׳97! 0/ 11/^12 סרולוביץ רחל רבקה 1/0708 07H פיידר בלדד

פרידמן שלים פייאר ברוך

1/1 097(18 1/1 097(10

93^ ^^/ל^ נאומוב יוליה

אפשטיין פיפיה

1/1 0871 0

0070//29/1 בניאן בת שבע

בנידן יעקב

1/1 0871 7

06/09/0059 מור בוליזית

מור־ עזרא

1/1 0071 2

09/08/0119 ררלבוטר ידניה

יוספואיב בירה

1/1

998 פרלמוטר ודניה

חאריבי־ץ ישראל

1/1

0/0770 ו/05 חוגג ירדנה

אוגג נסים

1 /1 0870 9

2008//03/0 פוגצק יואב

גולצק ביר ציון

728־28 1/ 1

08/00 דוידובאהרן

דשדוב ברכה

1/1 08701

1/ו1102 ד טורצ׳ייבסיה

מורצ׳ין ארקדי

1/1 08780

0000/ 7110־ 1 וידו־ מנחם

ויזל רחל

1/1 08783

11H 0 Hno המפמו^ ודדה

הופמן תואר

1/1 08734

0/0511970 0 גגילןאמה זףיראהים

סלאמם פאטמה

1/1 08780

9/0070//06 רו־מונוב טובי

לינדר ריאה

1/1 08737

2‘^H 1 /mo פילין ראקה

פלוטק גוטה

^72־08 1/ 1

2005/ 1 3/1 0 מחר שי

מורצקוף מאיר

1/128/00

24/04/2000 יחזקאל שמחה

יחזקאל אליהו

1/1 27734

07/10/2009 בהר רחל

פנקסביץ ליה

1/12710

2/08/2009 1 וייסמן נחה

וייסמן גריגורי

1/1 27736

29/05/2006 פרייאדריאן

פריי רחל

1/1 27737

0/07/2009 1 סמסון אלישבע

סמסון רימונד

1/1 27740

1/2009 06/1 בלנק חבקין אורנה

בלנק דבורה

1/1 27743

22/08/2009 פריזלר אוה-אסתר

גרוס חנה

1/1 27750

17/09/1996 חיים פור שושנה

סינאי דוד

1/1 27754

13/07/1999 גודינגר אלונה

גודינגר גבריאלה

1/1 27756

08/03/2002 גודינגר אלונה

גודינגר אליהו

1/1 27757

7/02/1959 1 זנדר בנימין מרד

זנדר רפאל

1/1 27762

23/12/1988 זנדר בנימין מרד

זנדר לאה

1/1 27763

16/06/2006 איל אילה

קפלן יהודית

1/1 27764

01/09/2009 גבריאל רות

גבריאל שלמה

1/1 27767

1/2004 08/1 מוגדם גרייס מריה

מוגדם קנט

1/1 27769

1/2009 2/1 1 מיחלין אנה

אלברוט ברוניה

1/1 27770


1747 ילקוט הפרסומים 6058, י׳׳ח בשבט התש׳׳ע, 2.2.2010