גיליון 6070 עמוד 20 מתאריך 14/03/2010



הנ׳׳ל תתכנס ביום 23.5.2010 בשעה 11.00, ברח' דרך בגין 48, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יצחק אלסטר, עו׳׳ד, מפרק

איריקל בע״מ

)ח״פ 51-309064-7)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 1.6.2010 בשעה 10.00, ברח' חרמון 19, כרמיאל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שחם נעם, מפרק

א.נ. דרג מערכות בע״מ

(ח״פ 51-108127-5)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 2.5.2010 בשעה 10.00, במשרד קבוצת איתן מהולל - עורכי דין ועורכי פטנטים, רח' אבא אבן 10, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נוח סופר, רו״ח, מפרק

לרר הפקות בע״מ

(ח״פ 51-191116-6)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 31.5.2010 בשעה 10.00, ברח' יהושע בן-נון 14, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

איתן בר-לבב ערן, עו״ד, מפרק

אר.אס.אי טכנולוגיות מתקדמות בע״מ

(ח״פ 51-401726-8)

(בפירוק מרצון)

תתכנס ביום 9.5.2010 בשעה 13.00, ברח' מנחם בגין 7, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דורון דותן, עו״ד, מפרק

מועדון ״טל-שופ״ בע״מ

(ח”פ 51-212473-6)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 5.5.2010 בשעה 9.00, במשרדה הרשום של החברה, רח' אחד העם 9, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלי שחף, מפרק

ד״ר אורנה גיסלר טל רופאת שיניים

(ח״פ 51-329490-0)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 4.5.2010 בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' גולדה מאיר 31, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ד׳׳ר אורנה גיסלר טל, מפרקת

איתן הברמן - חברת עו״ד

(ח”פ 51-329037-9)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 1.5.2010 בשעה 10.00, ברח' ויצמן 51, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

איתן הברמן, עו״ד, מפרק

אר.די.סי. השקעות וניהול (994ו) בע״מ

(ח״פ 51-194530-5)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה

ילקוט הפרסומים 6070, כ״ח באדר התש״ע, 14.3.2010 2290

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

[נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל