גיליון 6070 עמוד 21 מתאריך 14/03/2010הנ׳׳ל תתכנס ביום 23.5.2010 בשעה 10.00, במשרדי החברה, רדו מדינת היהודים 91, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מיכל מיכלסון, עו״ד, מפרקת

מיחשוב ישיר לישראל מ.י.ל. השקעות (2000) בע״מ

(ח׳׳פ 51-294654-2)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 23.5.2010 בשעה 11.00, במשרדי החברה, רח' מדינת היהודים 91, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מיכל מיכלסון, עו״ד, מפרקת

מ.י.ל החזקות ניירות ערך בע״מ

(ח״פ 51-280641-5)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 23.5.2010 בשעה 10.30, במשרדי החברה, רח' מדינת היהודים 91, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מיכל מיכלסון, עו״ד, מפרקת

רועי סולומון טכנולוגיות בע״מ

(ח״פ 51-409793-0)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 10.5.2010 בשעה 10.30, במשרד המפרקת, רח' מסילת ישרים 99, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מיטל שילה, מפרקת

מעונות דבורה ודוד בע׳׳מ

(ח״פ 51-023429-7)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל

תתכנס ביום 5.5.2010 בשעה 12.30, במשרדה של עו׳׳ד דבי גל- און אהרונוב, דיזינגוף סנטר מגדל על, קומה 22, דיזינגוף 55, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מיכאל ארליך, מפרק

זום איט החזקות בע׳׳מ

(ח”פ 51-292920-9)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 2.5.2010 בשעה 10.00, במשרד ב׳׳כ החברה, מרכז עזריאלי 5, המגדל המרובע, קומה 29, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסף שם-טוב, עו״ד, מפרק

מיטלקו 999ו בע״מ

(ח״פ 51-272199-4)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 7.5.2010 בשעה 10.00, במשרדי המפרק, רח' אייר 5/1, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אייל ביטון, עו״ד, מפרק

עמיתר יועצים בע״מ

(ח״פ 51-330383-4)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 24.5.2010 בשעה 10.00, במשרדי החברה, רח' התומר 57, רמת השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אליהו עקביה, מפרק

לוטוס שיווק והפצת משקאות בע״מ

(ח״פ 51-391025-7)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

[נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל

2291 ילקוט הפרסומים 6070, כ״ח באדר התש״ע, 14.3.2010