גיליון 6071 עמוד 2 מתאריך 18/03/2010הסמכה

לפי פקודת בריאות העם, 1940, ולפי חוק רישוי עסקים, התשכ׳׳ח-1968

בתוקף סמכויותי לפי הסעיפים המפורטים בטור א' להלן, של החיקוקים המפורטים בטור ב' לצדם, אני מסמיך את ד׳׳ר גילי צימנד, ת׳׳ז XXXXX858, בסמכויות כמפורט בטור ג' לצדם, כל עוד היא משמשת כראש אגף רישוי עסקים במשרד להגנת הסביבה:

טור ג' הסמכויות

טור ב' החיקוק

טור א' הסעיף

ממונה על איכות הסביבה לעניין חלקים ה' ו-ו' לפקודה, למעט סעיפים 53(י) ו-(טו)

פקודת בריאות העם, 11940

42א

נותן אישור

(להלן

חוק רישוי עסקים, התשכ׳׳ח-21968 - החוק)

6(א)

ממונה על איכות הסביבה

החוק

14

ל' בשבט התש׳׳ע (14 בפברואר 2010)

(חם 3-613)    גלעד ארדן

השר להגנת הסביבה

י ע׳׳ר 1940, תוס' 1, עמ' 191. 2 ס״ח התשכ׳׳ח, עמ' 204; התשנ׳׳ה, עמ' 16.

הודעה על קבלת רישיון לעסוק במקצוע הרפואה הווטרינרית

לפי חוק הרופאים הווטרינרים

בהתאם לסעיף 35 לחוק הרופאים הווטרינרים, התשנ׳׳א-1991י, אני מודיע בזה כי האנשים שלהלן קיבלו רישיונות לעסוק במקצוע הרפואה הווטרינרית בישראל:

מס' הרישיון

מענו

שם הרופ א הווטרינר

2442

קרית טבעון, שושנים 40

ד׳׳ר יובל פישלזון

2443

קיבוץ יגור 30065

ד׳׳ר שרה וייל

2444

רמת גן, ארלוזורוב 34

ד״ר אסף דגן

2445

זכרון יעקב, ת״ד 136, 30900

ד״ר אבי אבנר

2446

גבעתיים, מצולות ים 32, 53488

ד׳׳ר עירית מליקה

2447

רמלה, בן צבי 438, 72231

ד׳׳ר ילנה שמיד

2448

רחובות, הרב משה שאולי 5

ד״ר שרון מעוז

2449

אשקלון, זבולון 10, 78565

ד׳׳ר איינה גליקין

2450

חיפה, דישראלי 30

ד׳׳ר שי קהל

2451

אשדוד, שבזי 4/6, 77507

ד׳׳ר ילנה גייסטר

2452

רחובות, בצלאל לינדר 9, 76422

ד׳׳ר אסנת אלי

2453

בת ים, הזית 4, 59418

ד׳׳ר אולג ה מונרוב

2454

באר שבע, הכותל המע רבי 10/3

ד״ר יאיר וייס שוייגר

2455

פתח תקוה, פירברג 12

ד׳׳ר ילנה גינזבורג

2456

רעננה, המייסדים 4/4, 43217

ד׳׳ר רונה נדלר

2457

קיבוץ תובל, ד׳׳נ בקעת בית כרם 20136

ד׳׳ר אורלי הררי

2458

ירושלים, יוסף חכמי 29, 96428

ד״ר יפעת וייס

2459

כפר סבא, כצנלסון 45/11, 44405

ד׳׳ר אופק גולדנברג

2460

מושב לכיש, לכיש 46, 79360

ד״ר שחר ארטרכט

2461

בנימינה, היסמין 19, 00 305

ד״ר שמע ון בן-דוד

2462

ירושלים, העיר העתיקה 10, 97200

ד״ר פואד בייבוח

2463

גדרה, זבוטינסקי 17, 00 707

ד׳׳ר טלי אברהם

2464

מושב בית חנן, ת״ד 41, 76868

ד׳׳ר דניאל יסעור לנדאו

ילקוט הפרסומים 6071, ג' בניסן התש״ע, 18.3.2010 2296

1

ס׳׳ח התשנ׳׳א, עמ' 76.