גיליון 6073 עמוד 1 מתאריך 24/03/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

ט' בניסן התש״ע    6073    24 במרס

עמוד

הודעה על הרכב הוועדה לבחירת שופטים..................... 2364

מינוי נשיא לפי חוק בית הדין לעבודה............................. 2364

מינויים וכתב מינוי של שופטים........................................... 2364

מינוי שופטי נוער........................................................................ 2364

מינוי לפי חוק ההוצאה לפועל.............................................. 2364

מינוי ועדת משמעת לפי תקנות הטוענים השרעיים.... 2365

2010


עמוד


תמציות תקציב רגיל של עיריות (אשקלון (מעודכן), באקה-ג׳ת, הרצליה, חולון, חיפה, יהוד-מונוסון, נתניה (עדכון), ערד (מעודכן), ראשון לציון, רמלה,

תל-אביב-יפו).....................................................................

הודעות לפי חוק התכנון והבניה.........................................

הודעות מאת הציבור................................................................


2365

2372

2431