גיליון 6086 עמוד 2 מתאריך 13/05/2010הודעה בדבר בקשות לרישיון לכהן כנוטריון

לפי חוק הנוטריונים, התשל”ו-1976

בהתאם לתקנה 31(א) לתקנות הנוטריונים, התשל׳׳ז-1977י, ניתנת בזה הודעה, כי ועדת הרישיונות לפי חוק הנוטריונים, התשל”ו-1 21976 (להלן - החוק), דנה בישיבתה מיום י׳׳ד באייר התש׳׳ע (28 באפריל 2010), בבקשות עורכי הדין המפורטים להלן ומצאה, כי נתמלאו במבקשים, לכאורה, תנאי הכשירות כמפורט בסעיף 2(א) לחוק, בכפוף להשתתפות בהשתלמות שהכירה בה ועדת הרישיונות.

כל אדם הטוען שמבקש מהמבקשים האמורים אינו מקיים תנאי מתנאי הכשירות לכהונה כנוטריון כמפורט בחוק, רשאי להגיש לוועדת הרישיונות, בתוך שלושים ימים מיום פרסום הודעה זו, התנגדות מנומקת בכתב, בשני עותקים לפי מען הוועדה: ועדת רישיונות, לפי חוק הנוטריונים, התשל”ו-1976, משרד המשפטים, רח' בית הדפוס 22, בניין עומר, קומה 4, גבעת שאול, ת׳׳ד 34357, ירושלים 91342.

שם המבקש    מען משרדו    מועד הגשת הבקשה

6.4.2010

טורעאן, ת״ד 15

מוסטפא

אבו ג'בל

6.4.2010

דניאל פריש 3, תל אביב

ליאל

אבן-זהר בן דוד

9.3.2010

השחף 2, ת׳׳ד 64, אילת

שירלי

אוסטפלד אביטל

24.2.2010

אבן גבירול 25, תל אביב

אמיר

אלטשולר

17.3.2010

השחף 45ד, יד בנימין

איריס

אליווה

6.4.2010

טשרניחובסקי 35, חיפה

סאיד

אסדי

3.3.2010

ר' עקיבא 1, לוד

ישראל-חיים

אפרת

6.4.2010

לאה גולדברג 23, דניה, חיפה

ענת

באור פרל

11.4.2010

שיבת ציון 21, חיפה

מרינה

בורודה ששון

30.6.2009

יוסף 28, מודיעין

אילנה

ביליג

18.11.2009

העצמאות 5, חיפה

פז

בית הלחמי

8.3.2010

חשמונאים 90, תל אביב

יוחנן

בלש

13.4.2010

שד' בן גוריון 6, חיפה

טמיר

בן-דוד

26.8.2009

דרך העמק 9, מגדל העמק

יצחק יורם

בן חיים

19.1.2010

מנחם רצון 39, פתח תקוה

דורון

בר-אל

9.3.2010

הזית 20, רמת השרון

אורה

בר גיל

9.3.2010

העצמאות 85, אשדוד

לאוניד

ברזובסקי

2.1.2008

קניונית הככר הדקלים 86, פרדס חנה

גתאי

ברלל

4.2.2010

ביאליק 2, רמלה

אלון

גבינזון

6.4.2010

כפר סמיע

שאדי

ג'ובראן

19.3.2009

הארבעה 21, תל אביב

אודי

גולן

16.3.2010

שלדק 14, חופית

אורי

גור אריה

6.4.2010

יהודה הלוי 75, תל אביב

רם

גורודיסקי

10.2.2010

נשיא ישראל 9, כרמיאל

לאוניד

גיטרמן

24.2.2010

ז'בוטינסקי 7, רמת גן

אליהו

גרונדשטיין

24.2.2010

עצמון 16, נצרת עילית

מוחמד

דאוד

6.4.2010

מרכז רסקי, ת׳׳ד 633, נצרת עילית

פהמי

דגש

24.2.2010

ת״ד 7/99, הוד השרון

לאון ליאור

דהאן

6.4.2010

ארלוזורוב 18, עפולה

סאלח אלדין

דהוד

ילקוט הפרסומים 6086, כ״ט באייר התש״ע, 13.5.2010 2920

1

י ק׳׳ת התשל׳׳ז, עמ' 1724.

2

ס׳׳ח התשל׳׳ו, עמ' 196.