גיליון 6099 עמוד 1 מתאריך 22/06/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

י' בתמוז התש״ע    6099    22 ביוני 2010

עמוד

הודעות לפי פקודת השותפויות בדבר -

רישום שותפויות (מ-3.1.2010 עד 31.1.2010).............................................3486

הצטרפות שותף (מ-3.1.2010 עד 31.1.2010)..............................................3487

פרישת שותף (מ-3.1.2010 עד 31.1.2010)................................................3495

רישום שותפויות (מ-1.2.2010 עד 2.3.2010)..............................................3497

הצטרפות שותף (מ-1.2.2010 עד 2.3.2010)...............................................3498

פרישת שותף (מ-1.2.2010 עד 2.3.2010)..................................................3506

רישום שותפויות (מ-3.3.2010 עד 6.4.2010)..............................................3508

הצטרפות שותף (מ-3.3.2010 עד 6.4.2010)...............................................3509

פרישת שותף (מ-3.3.2010 עד 6.4.2010)..................................................3521

רישום שותפויות (מ-6.4.2010 עד 2.5.2010)..............................................3523

הצטרפות שותף (מ-6.4.2010 עד 2.5.2010)...............................................3524

פרישת שותף (מ-6.4.2010 עד 2.5.2010)..................................................3532

רישום שותפויות (מ-2.5.2010 עד 1.6.2010)..............................................3533

הצטרפות שותף (מ-2.5.2010 עד 1.6.2010)...............................................3535

3550


פרישת שותף (מ-2.5.2010 עד 1.6.2010)