גיליון 6099 עמוד 50 מתאריך 22/06/2010תאריך יסוד

תאריך רישום

שם שותפות

מס' שותפות

11/05/2010

11/05/2010

גרנות אמות אנרג׳י פרוייקטים סולאריים,שותפות מוגבלת

55-023768-9

13/05/2010

13/05/2010

EREZ BIG SUN,LIMITED ארז ביג סאן,שותפות מוגבלת

PARTNERSHIP

55-023769-7

16/05/2010

16/05/2010

גל משאבי טבע,שותפות מוגבלת

55-023770-5

16/05/2010

16/05/2010

איזראל אופורטוניטי פאנד,שותפות מוגבלת

55-023772-1

16/05/2010

16/05/2010

ראלקו ביירון אנרגיה מתחדשת,שותפות מוגבלת

55-023773-9

17/05/2010

17/05/2010

BENJAMIN OIL בנימין חיפושי נפט שותפות מוגבלת EXPLORATION LIMITED PARTNERSHIP

55-023774-7

17/05/2010

17/05/2010

GEVIM SUN,LIMITED גבים סאן,שותפות מוגבלת

PARTNERSHIP

55-023775-4

23/05/2010

23/05/2010

גלים דרום סולאר

55-023781-2

30/05/2010

30/05/2010

גזוזטרה,שותפות מוגבלת

55-023782-0

30/05/2010

30/05/2010

עמנואל אנרגיה-חיפושי גז ונפט,שותפות מוגבלת

55-023783-8

30/05/2010

30/05/2010

בי.אס.אי הזורע מתקנים סולאריים 2010,שותפות מוגבלת

55-023784-6

30/05/2010

30/05/2010

ERGASOL SOLAR ארגסול מפעלים סולארים,שותפות מוגבלת ENTERPRISES LIMITED PARTNERSHIP

55-023787-9

31/05/2010

31/05/2010

קוואנטום סולאר-ק.נחשונים,שותפות מוגבלת

55-023788-7

30/05/2010

30/05/2010

קומפיוטרייד מסחר אוטומטי,שותפות מוגבלת

55-023790-3

31/05/2010

31/05/2010

TALMEI YAFEH SUN,LIMITED תלמי יפה סאן,שותפות מוגבלת

PARTNERSHIP

55-023793-7

31/05/2010

31/05/2010

DOROT SUN,LIMITED דורות סאן,שותפות מוגבלת

PARTNERSHIP

55-023794-5

31/05/2010

31/05/2010

NIR AM SUN,LIMITED ניר עם סאן,שותפות מוגבלת

PARTNERSHIP

55-023795-2

31/05/2010

31/05/2010

EIN HAROD (MEUHAD) עין חרוד (מאוחד) סאן,שותפות מוגבלת SUN,LIMITED PARTNERSHIP

55-023796-0

31/05/2010

31/05/2010

BEIT KAMA SUN, LIMITED בית קמה סאן,שותפות מוגבלת

PARTNERSHIP

55-023797-8

31/05/2010

31/05/2010

YAHINI SUN,LIMITED יכיני סאן,שותפות מוגבלת

PARTNERSHIP

55-023798-6

31/05/2010

31/05/2010

UZA SUN,LIMITED PARTNERSHIP עוזה סאן,שותפות מוגבלת

55-023799-4

31/05/2010

31/05/2010

ALONEI HABASHAN אלוני הבשן סאן,שותפות מוגבלת SUN,LIMITED PARTNERSHIP

55-023800-0

31/05/2010

31/05/2010

OVAL TEL AVIV אובל תל אביב השקעות ויזום,שותפות מוגבלת INVESTMENT AND ENTERPRISE,LIMITED PARTNERSHIP

55-023802-6

31/05/2010

31/05/2010

TAVOR CENTER מרכז תבור נכסים והשקעות,שותפות מוגבלת FOR ASSETS AND INVESTMENT,LIMITED PARTNERSHIP

55-023803-4

ילקוט הפרסומים 6099, י' בתמוז התש״ע, 22.6.2010 3534