גיליון 6101 עמוד 1 מתאריך 24/06/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ב בתמוז התש״ע    6101    24 ביוני 2010

עמוד

תיקון מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החינוך

התרבות והספורט למוסדות ציבור............................ 3562

תמציות תקציבים רגילים של עיריות לשנות הכספים 2009 ו-2010 (לוד, באר שבע, בני ברק, כפר סבא,

פתח תקוה, קרית ביאליק, ראש העין, רמת השרון). 3562 הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................... 3568

עמוד

הודעות לפי חוק התכנון והבניה........................................... 3568

הודעות בתי הדין הרבניים...................................................... 3574

הודעה לפי חוק הצהרת מוות................................................. 3587

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט....................... 3587

הודעות מאת הציבור ................................................................ 3588