גיליון 6109 עמוד 2 מתאריך 18/07/2010הודעות לפי חוק העמותות

הודעה בדבר רישום עמותות

ישוב

תאריך רישום

מטרות

שמה

מס' עמותה

ירושלים

י״ח טבת תש״ע (04/01/2010)

ספורט

ג'מעיית תטוויר ודעם אלריאדה ולאטקאפה

(ע״ר)

58-046490-7

כעביה-טבאש-חג'אג'

ט' ניסן תש״ע (24/03/2010)

דת האיסלם

ועד מסגד אלאח'לאס כעבייה צפון (ע״ר)

58-047216-5

תל אביב-יפו

י״ז אדר תש״ע (03/03/2010)

ספורט

עמותה לקידום ספורט כדורעף-רגל בישראל

A.A.O.P.F.S.I.I. - An Association Of (ע״ר) (.Promoting Footvolley Sport In Israel (r.a

58-047904-6

אל מכר-גודיידה

י״ז אדר תש״ע (03/03/2010)

דת

ועד העדה הרום אורתודוקסית בכפר מכר (ע״ר)

58-048259-4

שפרעם

ב' שבט תש״ע (17/01/2010)

ספורט

מועדון ותיקי שפרעם לכדורגל (ע״ר)

58-048491-3

עכו

כ״א אדר תש״ע (07/03/2010)

דת הנצרות

עמותה אורתודוקסית נוצרית לחינוך וסיוע במגזר הערבי (ע״ר)

58-048724-7

ירושלים

כ״ד שבט תש״ע (08/02/2010)

תורה

בית מדרש מכלל יופי (ע״ר)

58-049219-7

רהט

ט״ז תמוז תש״ע (28/06/2010)

חינוך

העמותה לרווחת ושירות תושבי לקייה (ע״ר)

58-049334-4

טמרה

כ' סיון תש״ע (02/06/2010)

דת האיסלם

עמותת מסגד אלשריף (ע״ר)

58-049538-0

בועיינה-נוג׳ידאת

ז' ניסן תש״ע (22/03/2010)

השכלה

אלהודא בועיינה (ע״ר)

58-049678-4

באר שבע

י״ב שבט תש״ע (27/01/2010)

חינוך

הנהגת ההורים העירונית למערכת החינוך באר

שבע (ע״ר)

58-049869-9

ירושלים

י״ג אייר תש״ע (27/04/2010)

רווחה

ג'מעיית תנזים וחימאית אלאוסרה אלפלסטיניה

PALESTINIAN FAMILY PLANNING (ע״ר) (AND PROTECTION ASSOCIATION (R.A

58-049901-0

כפר אדומים

כ״ו טבת תש״ע (12/01/2010)

חינוך

ידידי בית ספר אזורי כפר אדומים - אלון - נופי פרת (ע״ר)

58-050374-6

נתניה

כ״א אדר תש״ע (07/03/2010)

בנייה

חברות בונה (ע״ר)

58-050622-8

רהט

כ״ד שבט תש״ע (08/02/2010)

דת האיסלם

עמותת אלאסלאח רהט (ע״ר)

58-050634-3

כרמיאל

כ' אייר תש״ע (04/05/2010)

בתי כנסת

ירונו אחים תש״ע כרמיאל (ע״ר)

58-050642-6

ירושלים

כ"א אדר תש"ע (07/03/2010)

קליטת עליה

- הוועדה לפעילות ציבורית אמריקאית American - Israeli (ישראלית - ו.פ.א.י. (ע״ר (.Public Action Commitee - A.I.A.C. (R.A

58-050646-7

ירושלים

י״ז אדר תש״ע (03/03/2010)

חינוך

תנועת ישראל הצעיר החדשה- למען קהילות (ע״ר)

58-050647-5

קרית מלאכי

כ״ח ניסן תש״ע (12/04/2010)

בתי כנסת

יאורית מברט - אור התורה - קרית מלאכי (ע״ר)

58-050652-5

ילקוט הפרסומים 6109, ז' באב התש״ע, 18.7.2010 3930