גיליון 6126 עמוד 1 מתאריך 18/08/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

_18 באוגוסט 2010

עמוד


עמוד

מינוי מפקחים לפי חוק העבירות המינהליות................. 4458

הסמכת מפקחים לפי חוק העסקת עובדים על ידי

קבלני כוח אדם................................................................. 4458

הסמכת מפקחים לפי חוק שירות התעסוקה.................... 4459

הסמכת מפקחים לפי חוק עובדים זרים............................. 4459 תמציות תקציב רגיל של עיריות לשנת הכספים

2009 ו-2010 (אום אל-פחם, אלעד, הוד השרון, חולון (עדכון), טירה, טייבה, כפר קאסם, מגדל העמק, מודיעין-מכבים-רעות, נתניה, עפולה, קלנסווה, קרית גת, רחובות, רמת השרון (עדכון) שפרעם.................................................................................. 4460

הודעה על שינוי בהרכב ועדת ערר לארנונה (רהט)..... 4469

הודעות על מינוי הרכבים נוספים לוועדת ערר

לארנונה (רעננה)............................................................... 4469

הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה (אליכין)................ 4470

הודעה על החלת חוקי עזר - מועצה אזורית דרום

השרון.................................................................................... 4470

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות............................ 4470

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 4471

הודעות בתי הדין הרבניים..................................................... 4504

הודעות מאת הציבור................................................................ 4508