גיליון 6129 עמוד 7 מתאריך 24/08/2010מוטל שפאן - לינה כפרית בע״מ

(ח׳׳פ 0—234618—51)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 26.9.2010 בשעה 10.00, אצל מאיר שפאן, בית מס' 14, מושב לימן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מאיר שפאן, מפרק

ביוטופ שיווק וסחר א.ד. בע״מ

(ח”פ 9—249795—51)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג—1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 29.9.2010 בשעה 10.00, ברח' יצחק שדה 17, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דוד שניידר, מפרק

גלובוס מוצרי ספורט בע״מ

(ח״פ 3—177452 — 51)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג—1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 30.9.2010 בשעה 17.00, במשרד עו׳׳ד הר-אבן, רח' קרן היסוד 29א, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אינגריד הר-אבן, עו״ד, מפרקת

ר. בר־און שרותי משרד ושווק בע״מ

(ח״פ 5—319224—51)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג—1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 30.9.2010 בשעה 12.00, ברח' הרצל 23, חדרה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

איתן בר-און, מפרק

ישראל ציגלר הנדסת חשמל חברה (976ו) בע״מ

(ח״פ 4—073595—51)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג—1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל שנקבעה ליום 1.8.2010, התבטלה. אסיפה סופית חדשה תתכנס ביום 3.10.2010, בשעה 10.00, אצל עו׳׳ד יעקב אברהמס, רח' יפו 97, מרכז כלל, משרד 823, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ישראל ציגלר, מפרק

אר.די.טק הפצה בע״מ

(ח״פ 2—393814—51)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג—1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 3.10.2010 בשעה 10.00, אצל עו׳׳ד יעקב אברהמס, רח' יפו 97, מרכז כלל, משרד 823, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דוד אבישר, מפרק

אמירי הרותם השקעות בע״מ

(ח׳׳פ 1—268815—51)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג—1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 3.10.2010 בשעה 10.00, אצל עו׳׳ד יעקב אברהמס, רח' יפו 97, מרכז כלל, משרד 823, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסף אמיר, מפרק

בית אהרון עובדיה בע״מ

(ח׳׳פ 6—009527—51)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג—1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 3.10.2010 בשעה 12.00, במשרדי החברה, רח' קלמר 7, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של מפרקי החברה, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

משה אהרון עוואד (עובדיה) שלום (סאלם) אהרון עוואד (עובדיה) מ פ ר ק י ם

4547 ילקוט הפרסומים 6129, י״ד באלול התש״ע, 24.8.2010