גיליון 6137 עמוד 8 מתאריך 21/09/2010ת״י 60079 חלק 10.2 - אטמוספרות נפיצות: מיון אזורים -אטמוספרות נפיצות של אבק, מאוגוסט 2010 בא במקום ת״י 60079 חלק 10 מדצמבר 2001;

ת״י 60079 חלק 11 - אטמוספרות נפיצות: הגנה על ציוד באמצעות בטיחות עצמותית ״ך מאוגוסט 2010 בא במקום המהדורה מדצמבר 2001;

ת״י 60079 חלק 14 - אטמוספרות נפיצות: תכן, בחירה והקמה של מיתקני חשמל, מאוגוסט 2010 בא במקום המהדורה מדצמבר 2001;

ת״י 60079 חלק 15 - ציוד חשמלי לשימוש באטמוספרות נפיצות של גזים: הרכבה, בדיקה וסימון של ציוד חשמלי המוגן בהגנה מסוג ״!״ מאוגוסט 2010 בא במקום המהדורה מדצמבר 2010;

ת״י 60079 חלק 17 - אטמוספרות נפיצות: בדיקה ותחזוקה של מיתקני חשמל, מדצמבר 2010 בא במקום המהדורה מדצמבר 2001;

ת״י 60079 חלק 18 - אטמוספרות נפיצות: הגנה על ציוד באמצעות כמיסה ״m״ מאוגוסט 2010 בא במקום המהדורה מדצמבר 2001;

ת״י 60079 חלק 19 - אטמוספרות נפיצות: תיקון, שיפוץ והשבחה של ציוד, מאוגוסט 2010 בא במקום המהדורה מדצמבר 2001.

כ״א באלול התש״ע (31 באוגוסט 2010)

(חמ 3-95)

דני גולדשטיין

המנהל הכללי של מכון התקנים הישראלי

מינוי פקידי סעד

לפי חוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים), התשט״ו-1955

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הסעד (סדרי דין בענייני

קטינים, חולי נפש ונעדרים), התשט״ו-1955י, אני ממנה את

הרשומים מטה לפקידי סעד לעניין החוק האמור:

לילך ברקוביץ, ת״ז 025288093 - בעיריית טירת הכרמל;

אחמד עבד סאלם, ת״ז 031530082 - בעיריית ירושלים;

עידו פינצי, ת״ז 028663524 - בעיריית אשדוד;

אלה קומיסרוב, ת״ז 317753119 - בעיריית ראשון לציון;

נורית מסרי, ת״ז 022226419 - בעיריית נהריה;

אינאס אבו עמשה מסארוה, ת״ז 065696060 - בעיריית לוד;

הדר מאור, ת״ז 025562117 - במועצה אזורית הגלבוע;

טטיאנה לסצ׳ינסקי, ת״ז 304144819 - במועצה מקומית שלומי;

כנרת חדד, ת״ז 038329637 - בעיריית באר שבע;

1 ס״ח התשט״ו, עמ' 126.

אלי זיו, ת״ז 025398660 - בעיריית אור יהודה; רחאב זיאדנה, ת״ז 023133663 - בעיריית תמרה; אורית דאבוש, ת״ז 03909145 - בעיריית אשקלון; מירב פרי אברהם, ת״ז 038289922 - בעיריית אשקלון; גילה הדס ברגר, ת״ז 057324105 - במועצה מקומית בני עי״ש; אורנה אברהם פידלמן, ת״ז 058411943 - בעיריית ירושלים; דנה רוזנברג, ת״ז 025017625 - בעיריית רמת השרון; לודמילה פרצ׳יקוב, ת״ז 305851305 - בעיריית ירושלים; לירון קפלן פירנקו, ת״ז 025560467 - במועצה אזורית חוף הכרמל; סמירה גאווי, ת״ז 02384373 - במועצה מקומית כפר קרע; פלטון מלינובסקי, ת״ז 306714973 - בעיריית ירושלים; יוכי טולדנו פינטו, ת״ז 023526940 - בעיריית עכו; נורית כהן זדה, ת״ז 054171590 - במחוז תל אביב והמרכז; שרון ריכנסון, ת״ז 043179639 - בעיריית באר שבע. י״ג באלול התש״ע (23 באוגוסט 2010) (חמ 3-143)

יצחק הרצוג

שר הרווחה והשירותים החברתיים

ביטול מינוי פקידי סעד

לפי חוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים), התשט״ו-1955

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים), התשט״ו-1955י, אני מבטל את מינוים של הרשומים מטה לפקידי סעד לעניין החוק האמור: בלה ילמה, ת״ז 214721690; פנינה בן אדר, ת״ז 3003946548; גאליה אבו כף, ת״ז 4026347500;

ענת דהן, ת״ז 5024547200; מלכה גרוסמן, ת״ז 6052306909; יהודית ויינגסט, ת״ז 7012701751; דבורה וגמן, ת״ז 8065063182; חמוטל דויטשמן, ת״ז 029021037’; יזרעלה פרידמן, ת״ז °000913129י;

קרן כהן צמח, ת״ז 025733940";

י ס״ח התשט״ו, עמ' 126.

2    י״פ התשס״ז, עמ' 2300.

3    י״פ התש״ס, עמ' 68.

4    י״פ התשס״ו, עמ' 3890.

5    י״פ התשס״ג, עמ' 714.

6    י״פ התשנ״ד, עמ' 3886.

7    י״פ התשנ״ד, עמ' 248.

8    י״פ התשנ״ב, עמ' 2417.

9    י״פ התשס״ו, עמ' 494.

10    י״פ התשמ״ח, עמ' 2224.

11    י״פ התשס״ז, עמ' 852.

ילקוט הפרסומים 6137, י״ג בתשרי התשע״א, 21.9.2010 160