גיליון 6143 עמוד 2 מתאריך 11/10/2010הודעה בדבר בקשות לרישיון לכהן כנוטריון

לפי חוק הנוטריונים, התשל״ו-1976

בהתאם לתקנה 31(א) לתקנות הנוטריונים, התשל׳׳ז-1977י, ניתנת בזה הודעה כי ועדת הרישיונות לפי חוק הנוטריונים, התשל״ו-1 21976 (להלן - החוק), דנה בישיבתה מיום ו' בתשרי התשע׳׳א (14 בספטמבר 2010), בבקשות עורכי הדין המפורטים להלן ומצאה, כי נתמלאו במבקשים, לכאורה, תנאי הכשירות כמפורט בסעיף 2(א) לחוק, בכפוף להשתתפות בהשתלמות שהכירה בה ועדת הרישיונות.

כל אדם הטוען שמבקש מהמבקשים האמורים אינו מקיים תנאי מתנאי הכשירות לכהונה כנוטריון כמפורט בחוק, רשאי להגיש לוועדת הרישיונות בתוך שלושים ימים מיום פרסום הודעה זו, התנגדות מנומקת בכתב, בשני עותקים לפי מען הוועדה: ועדת רישיונות, לפי חוק הנוטריונים, התשל”ו-1976, משרד המשפטים, רח' בית הדפוס 22, בניין ״עומר״, קומה 4, גבעת שאול, ת״ד 34357, ירושלים 91342.

מועד הגשת הבקשה

מען משרדו

שם המבקש

11.7.10

צלאח א-דין 4, ירושלים

חסיין

אבו אלהוא

21.6.10

ת״ד 424, באקה אל גרביה

מוחמד הלאל

אבו עסבה

21.6.10

מרכז מסחרי רהט, ת״ד 637, רהט

איוב

אבו ציאם

22.7.10

שד' י-ם 29, רמת גן

דורון

אגוזי

5.8.10

ז'בוטינסקי 35, מגדלי התאומים, רמת גן

חדוה

אגור

4.7.10

עזרא 15ג, ראשון לציון

מרדכי

אדהמי

28.7.10

לסקוב 18, תל אביב

אלדר

אדטו

21.1.07

הרברט סמואל 75, חדרה

משה

אדרי

11.7.10

בן גוריון 2/11, קרית מלאכי

נסים

אוחנה

14.7.10

ת״ד 8159, אזור תעשייה פולג, נתניה

ירון

אופק

29.7.10

בנימין מטודלה 24, ת״ד 7803, ירושלים

משה ארלנדור

אוקון

29.7.10

מבצע קדש 36, תל אביב

דניאלה

אורבנד

8.8.10

בוסתנאי 8, ירושלים

בנימין

איל

27.7.10

מנחם בגין 12, רמת גן

יחזקאל

אילון

28.7.10

שוהם 23, צור יגאל-כוכב יאיר

רון

אילן

28.7.10

דרך הבנים 40, פרדס חנה-כרכור

גיא יהושע

אימבר

21.6.10

מנוחה ונחלה 8, רחובות

משה

אלול

12.8.10

שכי אלביר, אום אל פחם

עדנאן

אל אסעד

12.8.10

חיים יחיל 3, באר שבע

דני

אליגון

21.6.10

לב יפה 23/27, באר שבע

יוסף עבדי

אלצאנע

21.6.10

הבנקים 8, חיפה

יואל

אמנו

12.8.10

שאול אביגור 1/15, ירושלים

מוניק

אנונה אזולאי

27.7.10

הדס 8, נתניה

שרית

ארז

10.8.10

דורות ראשונים 1, ירושלים

ריצארד פרדריק

ארן

ילקוט הפרסומים 6143, ג' בחשוון התשע״א, 11.10.2010 306

1

י ק״ת התשל״ז, עמ' 1724.

2

ס״ח התשל״ו, עמ' 196.