גיליון 6150 עמוד 11 מתאריך 25/10/2010תאריך

הצטרפות

כתובת שותף

פרטי שותף

שם שותפות

מס' שותפות

13/06/2010

ירושלים 34 רעננה

סאנדיי ישראל בע׳׳מ

SUNDAY ISRAEL LTD

מ.תאגיד.: 514360445

אורסאן אנרג'י 4,שותפות מוגבלת

55-023819-0

13/06/2010

דוד שידולבסקי 1 יבנה

אורסאן 5 בע׳׳מ ORSUN 5 LTD מ.תאגיד.: 514405208

אורסאן אנרג׳י 5,שותפות מוגבלת

55-023820-8

13/06/2010

ירושלים 34 רעננה

סאנדיי ישראל בע׳׳מ

SUNDAY ISRAEL LTD

מ.תאגיד.: 514360445

אורסאן אנרג'י 5,שותפות מוגבלת

55-023820-8

13/06/2010

דוד שידולבסקי 1 יבנה

אורסול אחזקות בע׳׳מ

ORSOL HOLDINGS LTD מ.תאגיד.: 514358399

אורסאן אנרג'י 5,שותפות מוגבלת

55-023820-8

13/06/2010

האלמוג 5 רמת השופט

נובה סולאר בע׳׳מ NOVA SOLAR LTD מ.תאגיד.: 514366475

שדה יואב נובה (ש.י.נ),שותפות מוגבלת

SADE YOAV NOVA (S.Y.N.) LIMITED PARTNERSHIP

55-023821-6

13/06/2010

דנ לכיש דרום שדה יואב

שדה יואב נובה בע״מ מ.תאגיד.: 514446632

שדה יואב נובה (ש.י.נ),שותפות מוגבלת

SADE YOAV NOVA (S.Y.N.) LIMITED PARTNERSHIP

55-023821-6

13/06/2010

קיבוץ שדה יואב

שדה יואב קיבוץ ת.ז.: XXXXXX961

שדה יואב נובה (ש.י.נ),שותפות מוגבלת

SADE YOAV NOVA (S.Y.N.) LIMITED PARTNERSHIP

55-023821-6

14/06/2010

מדינת היהודים 85 הרצליה

ORIS אוריס השקעות בע׳׳מ INVESTMENTS LTD

מ.תאגיד.: 514430255

אוריס ג'י.אנ.אי,שותפות ORIS מוגבלת G.N.E.,LIMITED PARTNERSHIP

55-023822-4

14/06/2010

מדינת היהודים 85 הרצליה

אוריס השקעות ג'י. פי 2010 בע׳׳מ ORIS 2010 INVETMENTS G.P

LTD מ.תאגיד.: 514458991

אוריס ג'י.אנ.אי,שותפות ORIS מוגבלת G.N.E.,LIMITED PARTNERSHIP

55-023822-4

20/06/2010

מדינת היהודים 85 הרצליה

אר.אי.אס ניהול (פתרונות אנרגיה מתחדשת) בע״מ מ.תאגיד.: 514455351

מרום סולאר פרויקטים 2 ינון, שותפות מוגבלת

55-023824-0

20/06/2010

מדינת היהודים 85 הרצליה

מ.ס. מרום סולאר,שותפות מוגבלת מ.תאגיד.: 550238117

מרום סולאר פרויקטים 2 ינון, שותפות מוגבלת

55-023824-0

21/06/2010

לינקולן 20/28 תל אביב

ס.ה. סקיי II ניהול השקעות, שותפות מוגבלת S.H SKY II INVESTMENT MANAGEMENT, LIMITED

PARTNERSHIP מ.תאגיד.: 550234736

ג' שותפות II ס.ה. סקיי S.H. SKY מוגבלת II C, LIMITED PARTNERSHIP

55-023825-7

647 ילקוט הפרסומים 6150, י״ז בחשוון התשע״א, 25.10.2010