גיליון 6159 עמוד 2 מתאריך 11/11/2010מס' זהות

נציגי מעבידים

05288822

ליפמן אהובה

43568724

ברקן יהודה

מס' זהות

נציגי עובדים

20916219

בדר סאלח

20596979

אבו אחמד מוחמד

03455698

יצחק רז

05503859

כהן יוסף

43604248

בצלאל שרון

50659143

בוברוב אילן

26440396

זידאן רמי

52437993

חטיב מרזוק

04510343

גרובר ראובן

נציגי מעבידים    מס' זהות

07996796

אבדור דב

01109487

כץ גד

50181254

מרגלית אהרון

53982211

אניג'ר משה

01321645

נתיב גדעון

52410677

פרג משה

12834974

בלנק עדי

46216446

בצרתי ראובן

68546118

אלחייאני משה

64398142

מיוני ליאון

מס' זהות

נציגי עובדים

5'3''''6

פלד איתן

65245821

בר חיים

67451138

אטיאס שמואל

64876170

סבג יוסף

57371155

גולדפרב משה

62127055

גוזלן סעדיה

27031533

גרוס ארנולד

26793737

דדון יהודה

מינוי נציגי ציבור לבתי הדין לעבודה

לפי חוק בית הדין לעבודה, התשכ״ט-1969

בית הדין האזורי באר שבע:

10 לחוק בית הדין לעבודה, האנשים שלהלן להיות נציגי

מס' זהות

בתוקף סמכותנו לפי סעיף התשכ”ט-11969, אנו ממנים את ציבור בבתי הדין לעבודה:

בית הדין הארצי לעבודה:

נציגי מעבידים

00741397

קאול יצחק

07388770

שחור אורן

00985689

אתגר עמיהוד

01265164

בנימיני חיים

26042168

דסקל יחזקאל

מס' זהות

נציגי עובדים

06656417

ינאי אורי

05214218

שילון יצחק

10686962

הרפז יצחק

50610013

נבות אהוד

בית הדין האזורי ירושלים:

מס' זהות

נציגי מעבידים

56078264

חדד משה

50944586

ברשד תמיר

00228817

לוי אילן

01063478

סגל ישראל

00428169

ילוז וידה

05764608

אהוד חדוה

מס' זהות

נציגי עובדים

25819975

שיין אביבה

65179475

רייכמן יעל

70071238

מחלב אליהו

00960708

לוי רבקה

00998260

שחם אברהם

67662296

קטי מורלי

בית הדין האזורי נצרת:

מס' זהות

נציגי מעבידים

20975611

גנאים מוחמד

43653328

דוד נחום

י ס׳׳ח התשכ׳׳ט, עמ' 70.


ילקוט הפרסומים 6159, ד' בכסלו התשע״א, 11.11.2010 994