גיליון 6174 עמוד 1 מתאריך 19/12/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ג בטבת התשע״א    6174    20 בדצמבר 2010

עמוד


עמוד

הודעה לפי כללי מינוי דיינים (סדרי העבודה של

הוועדה למינוי דיינים)................................................... 1562

מינוי מנהל בפועל לבתי הדין הרבניים........................... 1562

הודעה על מינוי קציני ביקורת גבולות לפי חוק

הכניסה לישראל............................................................... 1562

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הבריאות למוסדות ציבור לצורך פיתוח תשתיות בבתי חולים

שבבעלות קופות חולים................................................. 1565

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הבריאות למוסדות ציבור לצורך תמיכה בבתי חולים מרוחקים שבבעלות קופת חולים................................................... 1566

תיקון מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד

החינוך במוסדות ציבור.................................................. 1566

תיקון למבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד האוצר במוסדות ציבור - סיוע לנפגעי

רדיפות הנאצים................................................................ 1567

הודעה על בחינות לפי תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול

תיקי השקעות.................................................................... 1567

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות....................... 1568