גיליון 6185 עמוד 8 מתאריך 06/01/2011פר״ק 39048-11-10

בבית המשפט המחוזי בירושלים בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר׳׳ק 19450-07-10

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק גריל פלוס ירושלים (2001) בע״מ, ח״פ 51-316227-1. והמבקש: אליהו נזרי, ע״י ב״כ עו״ד רחל בן רחמים סובול, ממשרד עורכי דין יעקב אמסטר ושות', רח' יפו 216, ירושלים 94383.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 14.7.2010 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

26.1.2011,    בשעה 10.15.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 10.15 ביום

12.1.2011.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

רחל בן רחמים סובול, עו״ד באת כוח המבקש

בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר״ק 40875-09-10

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת מתכת אריאל בע״מ, ח״פ 51-090214-1. והמבקש: יוסי מרגלית, ע״י ב״כ עו״ד טל אטיאס, מרח' דולב 3, מגדל תפן.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 26.4.2009 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

14.2.2011,    בשעה 11.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 13.00 ביום

13.2.2011.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

טל אטיאס, עו״ד בא כוח המבקש

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

ובעניין פירוק חברת מ.נ.ר ח״ן שירותי רכב 2001 בע״מ, ח״פ 51-309916-8, ע״י עו״ד איתן פלג ו/או אייל ביבר, מרח׳ וושינגטון 21, ירושלים 94101, טל׳ 02-6231155, פקס׳ 02-6236232.

והמבקשת: חגית ואדם חברה להשקעות ופיתוח בע״מ,

ח״פ 51-142373-3, ע״י ב״כ עו״ד יצחק הניג, מרח' המלך דוד 8, ירושלים 94101, טל' 02-5633334, פקס' 02-5633707.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 21.11.2010 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 7.2.2011, בשעה 10.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 17.00 ביום 31.1.2011.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

יצחק הניג, עו״ד בא כוח המבקשת

בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר״ק 41292-11-10

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

ובעניין פירוק חברת שלמה פלס סוכנויות ביטוח בע״מ, ח״פ 51-077173-6.

והמבקש: שמעון חדד, ת״ז 027849124, ממושב אשתאול 99775, ע״י ב״כ עו״ד עוז אלדד, מרח' הלל 23, ת״ד 2408, ירושלים 91023, טל' 02-6242725, פקס' 02-6253502, נייד 054-5624456.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 22.11.2010 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 7.2.2011, בשעה 9.45.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 12.00 ביום

25.1.2011.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

עוז אלדד, עו״ד

בא כוח המבקש

ילקוט הפרסומים 6185, א' בשבט התשע״א, 6.1.2011 1988