גיליון 6191 עמוד 61 מתאריך 23/01/2011תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד

התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק

ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים

ובניירות של החברה.

יובל אלון, עו״ד, מפרק

תעלות הכרמל בע״מ

(ח׳׳פ 51-366241-1)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 28.2.2011, בשעה 12.00, ברח' כוכב השחר, דלית אל כרמל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

תיסיר חסון, עו״ד, מפרק

נ.ס.נ יעוץ והשקעות בע״מ

(ח״פ 51-181321-4)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 28.2.2011, בשעה 14.00, במשרדו של המפרק, רדו אבא הלל סילבר 16, רמת גן 52506, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חיים חלפון, מפרק

רימזי נדל׳׳ן בע׳׳מ

(ח״פ 51-175924-3)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 1.3.2011, בשעה 10.00, ברח' דולצ׳ין 6, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ארנון פרו, מפרק

3 די סופר-טק בע״מ

(ח״פ 51-276237-8)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 1.3.2011, בשעה 11.00, ברח' דן 9, כוכב יאיר, לשם

דוד שיינין, מפרק

מ.צ.נ - ר.ב. נאמנים-טוליפ (2002) בע׳׳מ

(ח״פ 51-320499-0)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 1.3.2011, בשעה 15.30, במשרדי החברה, רח' דב פרידמן 2, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עמי ברלב, עו״ד, מפרק

ב.ר. רגב ניהול (2000) בע״מ

(ח״פ 51-301391-2)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 1.3.2011, בשעה 11.00, במשרדה של עו׳׳ד דבי גל-און אהרונוב, דיזנגוף סנטר, מגדל על, קומה 22, רח' דינזגוף 55, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דוד רגב, מפרק

רכבת העמק תל שמאם בע״מ

(ח״פ 51-344813-4)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 3.3.2011, בשעה 10.00, במושב כפר יהושע (משק יריב), לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רפי יריב, מפרק

גסטרונומיה צרפתית נאורי (ישראל) בע״מ

(ח״פ 51-284026-5)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל

2181 ילקוט הפרסומים 6191, י״ח בשבט התשע״א, 23.1.2011