גיליון 6191 עמוד 66 מתאריך 23/01/2011גרפיקל הדפסות לייזר בע׳׳מ

(ח׳׳פ 51-444339-9)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 6.3.2011, בשעה 12.00, ברח' יפו 97, בניין כלל, קומה 7, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אליעזר פפרברג, עו״ד, מפרק

מ.ש.ק אלמור שיווק (994ו) בע״מ

(ח”פ 51-196699-6)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 6.3.2011, בשעה 16.30, במשרדי החברה, רח' המדע 60, אזור התעשייה הצפוני, אשדוד, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יצחק מזרחי, מפרק

פאב הארלי בע׳׳מ

(ח״פ 51-204560-0)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 6.3.2011, בשעה 13.00, ברח' שדה בוקר 4/8, קרית אתא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעקב עפי, מפרק

אדיוטק הדרכה ותמיכה בע׳׳מ

(ח”פ 51-308657-9)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 7.3.2011, בשעה 16.00, ברח' מנחם בגין 77, כפר יונה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ניסים מסיקה, מפרק

חוויה בעמק )היפודרום( בע׳׳מ

(ח״פ 51-366809-5)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 7.3.2011, בשעה 12.00, ברח' הנרי מור 42, קרית אתא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ציון אסולין, מפרק

א.ר.ע.צ. בע׳׳מ

(ח״פ 51-104137-8)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 7.3.2011, בשעה 10.00, ברח' היצירה 6, ראש העין, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

צבי שטרייט, מפרק

רוסט א.י. קופי בע׳׳מ

(ח״פ 51-434075-1)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, במשרדה של המפרקת, דרך מנחם בגין 52, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

טלי רוזן, עו״ד, מפרקת

סייפ גארד ייעוץ פיננסי בע׳׳מ

(ח״פ 51-340398-0)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 24.2.2010, בשעה 10.00, במשרד עורכי דין אדן-קמחי, בית אדר, כניסה A, קומה א', רח' גיבורי ישראל 7, אזור התעשייה החדש, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

לביא קמחי, עו״ד, מפרק

ילקוט הפרסומים 6191, י״ח בשבט התשע״א, 23.1.2011 2186