גיליון 6208 עמוד 1 מתאריך 07/03/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

א' באדר ב' התשע״א    6208    7 במרס 2011

עמוד

הודעות לפי פקודת השותפויות בדבר -

רישום שותפויות (מ-1.10.2010 עד 4.11.2010)............................................2850

הצטרפות שותף (מ-1.10.2010 עד 4.11.2010).............................................2851

פרישת שותף (מ-1.10.2010 עד 4.11.2010)...............................................2863

רישום שותפויות (מ-5.11.2010 עד 5.12.2010)............................................2864

הצטרפות שותף (מ-5.11.2010 עד 5.12.2010).............................................2865

פרישת שותף (מ-5.11.2010 עד 5.12.2010)...............................................2869

רישום שותפויות (מ-6.12.2010 עד 2.1.2011).............................................2870

הצטרפות שותף (מ-6.12.2010 עד 2.1.2011)..............................................2871

פרישת שותף (מ-6.12.2010 עד 2.1.2011)................................................2878

רישום שותפויות (מ-3.1.2011 עד 6.2.2011)..............................................2879

הצטרפות שותף (מ-3.1.2011 עד 6.2.2011)...............................................2880

2886


פרישת שותף (מ-3.1.2011 עד 6.2.2011)