גיליון 6214 עמוד 3 מתאריך 17/03/2011הודעה על גמר כהונתו של שופט

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, אני מודיע על גמר כהונתו של יצחק שנהב, שופט בכיר בבית המשפט לענייני משפחה ברמת גן, ביום כ׳׳ח בטבת התשע׳׳א (4 בינואר 2011) עקב פרישתו לגמלאות.

י׳׳ז באדר א' התשע׳׳א (21 בפברואר 2011) (חמ 60—3)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

הודעה על גמר כהונתו של שופט

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, אני מודיע על גמר כהונתה של אסתר באום ניקוטרה, שופטת בית משפט השלום בירושלים, עקב פטירתה ביום ט' באב התש׳׳ע (20 ביולי 2010).

י׳׳ז באדר א' התשע׳׳א (21 בפברואר 2011) (חמ 60—3)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

הודעה

לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים), התשמ”ד-1984

לפי סעיף 13 לכללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים, התשמ׳׳ד-1984י, אני מודיע כי ישיבת ועדת הבחירה מיום י׳׳ד באדר א' התשע׳׳א (18 בפברואר 2011) החליטה לבחור במפורטים להלן לכהונת שופטים: השופט יגאל פליטמן - לכהונת סגן נשיא בית הדין הארצי לעבודה;

השופט דוד מינץ - לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי ירושלים;

עורך הדין דורי ספיבק - לכהונת שופט של בית הדין האזורי לעבודה תל אביב;

עורכת הדין טובה פרי - לכהונת שופטת של בית משפט שלום (נוער) במחוז המרכז;

עורך הדין ארז שני - לכהונת שופט של בית משפט שלום (ענייני משפחה) מחוז תל אביב;

עורכת הדין יעל טויסטר ישראלי - לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז המרכז;

השופטת שרון לארי-בבלי - לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז ירושלים;

הרשמת לימור רייך - לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז תל אביב;

הרשמת ג'מילה ג'בארין - לכהונת שופטת של בית משפט שלום (ענייני משפחה) במחוז הצפון;

1 ק׳׳ת התשמ׳׳ד, עמ' 2370.

הרשם נמרוד פלקס - לכהונת שופט של בית משפט שלום (ענייני משפחה) במחוז ירושלים; עורך הדין גיא הימן - לכהונת שופט של בית משפט שלום במחוז תל אביב;

הרשמת אליה נוס - לכהונת שופטת של בית משפט שלום (ענייני משפחה) במחוז המרכז;

עורך הדין השאם אבו שחאדה - לכהונת שופט של בית משפט שלום במחוז המרכז;

עורך הדין בוריס קוסנוביץ - לכהונת שופט של בתי משפט לתעבורה במחוז הצפון;

עורכת הדין מירי קסלסי - לכהונת שופטת של בתי המשפט לתעבורה במחוז ירושלים.

י׳׳ז באדר א' התשע׳׳א (21 בפברואר 2011) (חמ 1803—3)

יעקב נאמן

שר המשפטים

יו׳׳ר הוועדה לבחירת שופטים

מינוי סגני מנהל

לפי פקודת מס הכנסה

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו-229 לפקודת מס הכנסהי (להלן - הפקודה), אני ממנה את בעלי המשרות שהם פקיד שומה א' ברשות המסים בישראל לסגן מנהל לעניין סעיף 195ג לפקודה.

כ׳׳ג באדר א' התשע׳׳א (27 בפברואר 2011) (חמ 768—3)

יובל שטייניץ

_    שר האוצר

1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

מינוי סגנית מנהל

לפי פקודת מס הכנסה

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1    ו-229 לפקודת מס

הכנסה1, אני ממנה את עובדת רשות המסים אורית דיאמנט, ת׳׳ז XXXXXX684, לסגנית מנהל לעניין סעיף 85א(ד) לפקודה האמורה.

תוקף המינוי יפוג עם פרישתה של העובדת המנויה לעיל.

כ׳׳ג באדר א' התשע׳׳א (27 בפברואר 2011) (חמ 768—3)

יובל שטייניץ

_    שר האוצר

1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

תיקון הודעה על אצילת סמכויות

לפי חוק-יסוד: הממשלה

בתוקף סמכותי לפי סעיף 33(ב) לחוק-יסוד: הממשלה1, אני מתקן את ההודעה על אצילת הסמכויות2 כך שבטור א' המילים ”המנהל הכללי” - יימחקו. י”ב באדר א' התשע׳׳א (16 בפברואר 2011) (חמ 17—3)

אליהו ישי

_    שר הפנים

1    ס”ח התשס”א, עמ' 158.

2    י”פ התשס׳׳ד, עמ' 1427.

3163 ילקוט הפרסומים 6214, י”א באדר ב' התשע׳׳א, 17.3.2011