גיליון 6232 עמוד 1 מתאריך 04/05/2011ילקוט הפרסומים

ל' בניסן התשע״א


6232


4 במאי 2011


עמוד

רשימת חללי מלחמת הקוממיות שהוענקה להם אזרחות כבוד לחללי מלחמת הקוממיות.......... 3980