גיליון 6240 עמוד 3 מתאריך 24/05/2011עו׳׳ד מי-טל אל-עד קרביס עו״ד אפרת בוסני עו״ד מעיין בן ארי עו״ד פנינה בן-יוסף עו״ד אפרת בר-נתן עו״ד עדי הדר עו״ד אורית וינשטיין עו״ד ירון (אהרוני) חיים עו״ד יורם ליכטנשטיין עו״ד אורלי מור-אל עו״ד רות מזרחי הרשם דן סעדון עו״ד עידית פלד עו״ד איתן קורנהאוזר עו״ד איתי רגב עו״ד אורלי שמאי-כתב עו״ד יעקב שקד


עו״ד מרים אילני עו״ד רבקה גלט עו״ד שושנה ליבוביץ עו״ד אלעזר נחלון עו״ד עאטף פרחאת עו״ד מיכל שרביט


עו״ד פנינה בן-יוסף עו״ד רפאל ימיני עו״ד יובל ליבדרו עו״ד יורם ליכטנשטיין עו״ד רון סולקין


לבתי משפט השלום מחוז תל אביב (1-2)

הרשמת גלית אוסי-שרעבי עו׳׳ד אפרת אליאס עו׳׳ד יגאל בורוכובסקי עו׳׳ד דניאל בן טולילה עו׳׳ד ליאור ברינגר עו׳׳ד סיגל דומיניץ-סומך עו״ד רנה הירש (בסקר) עו׳׳ד ליאורה וינשטיין עו׳׳ד יוסי טופף עו״ד חגי לרון עו׳׳ד מנחם מזרחי עו״ד אלדד נבו עו׳׳ד רונן פ לג עו׳׳ד פנינה פריצקי עו״ד דוד קרטיס עו׳׳ד מיכל רוזן עוזר עו׳׳ד איריס שמואלי

לבתי משפט לתעבורה מחוז מרכז (0-1) עו״ד אורית אלסטר    עו״ד אורן בועז

עו״ד אהרן האוזרמן    הרשמת רות וקסמן

עו״ד שרית זוכוביצקי-אורי    עו״ד שמעון לייבו

עו״ד אבשלום מאושר    הרשם דן סעדון

עו״ד יאיר רבינוביץ לבתי משפט השלום מחוז ירושלים (2)

עו״ד עמית אוריה עו״ד דוד גדעוני עו״ד חנה מרים לומפ עו״ד ירון מ ינטקביץ עו״ד אורנה סנדלר-איתן עו״ד איתן קורנהאוזר

לבתי משפט לענייני משפחה מחוז הדרום )1(

עו״ד אלון גביזון    עו״ד רון סולקין

עו״ד אורלי שמאי-כתב לבתי משפט השלום מחוז הדרום (2- 1)

עו״ד דניאל בן-טולילה עו״ד רנה הירש (בסקר) הרשם עדו כפכפי עו״ד שמעו ן לייבו עו״ד חגי לרון עו״ד אורלי שמאי-כתב

לבתי משפט השלום (נוער) מחוז הדרום (0-1) עו״ד שמעון לייבו י״ט באייר התשע״א (23 במאי 2011) (חמ 3-1803)

יעקב נאמן

שר המשפטים

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965

מחוז ירושלים

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מס' מק/12599״.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי נווה יעקב, רח' הרב פניז׳ל 509, קואורדינטה 223.325 :X, קואורדינטה 639.125 :Y; גוש 30647, חלקה 6; גוש 30586, ח״ח 197. הכל בהתאם לגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

מטרת התכנית: הרחבת יחידות דיור בשטח שאינו עולה על 120 מ״ר כל אחת, רח' הרב פניז׳ל 509, נווה יעקב.

עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים 5 מיוחד לאזור מגורים ב'; ב) קביעת בינוי לתוספות בנייה, לשם הרחבת יחידות דיור הקיימות בבניין, בהתאם לנספח בינוי. מודגש בזה כי שטח כל יחידות דיור אינו עולה על 120 מ״ר; ג) קביעת קווי בניין לבנייה כאמור; ד) הגדלת שטחי הבנייה בשטח וקביעתם ל-7,517.01 מ״ר, מתוכם 6,342.97 מ״ר שטחים עיקריים ו-1,174.04 מ״ר שטחי שירות;

ה)    קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבנייה כאמור;

ו)    קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתרי בנייה בשטח; ז) קביעת הוראות בגין מבנה/גדרות להריסה.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך חודשיים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר ספרא 1, קומה 4, ירושלים, טל' 02-6296811. המתנגד ימציא את העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רח' שלומציון המלכה 1, ירושלים, טל' 02-6290203.

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת.

יעקב כחלון

יושב ראש ועדת המשנה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים4317 ילקוט הפרסומים 6240, כ' באייר התשע״א, 24.5.2011