גיליון 6242 עמוד 13 מתאריך 26/05/2011גשר הזיו יזמות עסקית בע״מ

(ח׳׳פ 51-235240-2)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 17.7.2011, בשעה 12.00, במשרדי עו׳׳ד לאמעי סידר רהט צידון פינק עורכי דין, דרך השלום 53, גבעתיים 53454, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נילי וילף, עו״ד, מפרקת

ח. היימן סוכנות לביטוח (2003) בע״מ

(ח״פ 51-338397-6)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 17.7.2011, בשעה 12.00, בדרך בר יהודה 147, נשר, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ברוך סירוטה, רו״ח, מפרק

רון כהן יזמות נדלן ונכסים בע״מ

(ח״פ 51-387567-4)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 17.7.2011, בשעה 10.00, אצל קרן כהן בלחרסקי, משרד עורכי דין, מגדלי עזריאלי, המגדל העגול, קומה 30, דרך מנחם בגין 132, תל אביב 67012, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

קרן כהן בלחרסקי, עו״ד, מפרקת

סמסין סחר בינלאומי בע״מ

(ח״פ 51-211473-7)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 17.7.2011, בשעה 14.00, במשרד המפרק, רח' זרחין 10, רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלי סיימון, עו״ד, מפרק

פרדס קוברינסקי בע״מ

(ח״פ 51-002213-0)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 20.7.2011, בשעה 18.00, ברח' א״צ גרינברג 5, רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רות-פנינה זהבי, מפרקת

שרינה סחר והשקעות קמחי בע״מ

(ח״פ 51-314163-0)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 24.7.2011, בשעה 10.00, אצל המפרק, בית מס' 96, כפר הנגיד, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסף קמחי, מפרק

איי בטהובן בע״מ

(ח״פ 51-419165-9)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 24.7.2011, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' גולומב 98, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רום קשוק, מפרק

ט.ב.י.ת-ייזום ותכנון פרוייקטים בע״מ

(ח״פ 51-315346-0)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 24.7.2011, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' סוקולוב 69, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

טל ברמן, מפרק

4407 ילקוט הפרסומים 6242, כ״ב באייר התשע״א, 26.5.2011