גיליון 6254 עמוד 2 מתאריך 23/06/2011הרשמים לענייני ירושה

הודעות לפי חוק הירושה, התשכ״ה ־ 1965

הודעה על בקשות לצו ירושה וצו קיום צוואה

בהתאם לסעיף 67 לחוק ניתנת בזה הודעה כי בתיקים המפורטים להלן הוגשו לרשמים לענייני ירושה בלשכות השונות בקשות לצו ירושה וצו קיום צוואה.

כל המעוניין בדבר רשאי להגיש התנגדות לבקשה לרשם לענייני ירושה אליו הוגשה הבקשה תוך ארבעה עשר יום מפרסום זה, תוך פירוט טעמי התנגדותו.

הרשם לענייני ירושה בירושלים - רח' כנפי הנשרים 15, בנין התאומים, ירושלים

ת. פטירה שם המבקש

שם המנוח/ה

ומס' תיק

ירושות

07/10/2008 שמיט מוטי

שמיט איסר

2/19931

1 18/03/201 כהן אילנה

כהן רחמים

1/23973

1 21/03/201 שריקי שמואל

שריקי זורה

1/23974

18/11/2010 ויטל ירון

ויטל ציונה

1/23976

02/05/2005 משה יהודה

משה מרים

1/23977

23/12/1986 זיד כיילאני ופאא חאפז

זיד אל כיילא חאפד'

1/23979

1 09/02/201 משה חביב

משה עדנה

1/23981

14/01/2011 בן סירא אלברט

בן סירא יוסף

1/23982

01/09/2003 חושן אסתר

אריאל לאה

1/23984

0 01/03/201 כהן אבנר

כהן סלחה

1/23988

5/12/2009 1 כהן אבנר

כהן נסים

1/23989

1/06/2009 1 רדר דונה שריל

רדר הרמן

1/23990

0 25/10/201 פודצבה בני לאו

פודצבה גלוריה

1/23991

1 0/02/201 1 גדעון רינה אסתר

גדעון אברהם

1/23992

31/01/2011 סוכין טטיאנה

סוכין בוריס

1/23995

0/05/2000 1 כהן זהבה גורגט

כהן אלברט

1/23997

23/12/1999 אמיד יעקב

אמיד כנום

1/24002

1 09/01/201 אוחנונה רבקה

פרל לזר

1/24003

19/09/2009 זרבאילוב מנייה

חייקין ילנה

1/24005

2/06/1957 1 שוראקי שמלא אליזבט

שמלא משה

1/2401 0

1 25/02/201 כהן יונתן אלן

כהן דורותיאה

1/24011

10/02/2009 נחום נתן

נחום יונה

1/24013

20/10/2009 בכתאן עאיידה

בכתאן מחמד ריזק

1/24014

1 05/03/201 טסלר אליזבט

הנדון מיה נורית

1/2401 7

21/07/1997 לוין שמואל

לוין חיים

1/24019

1 28/02/201 לוי חנה

לוי יעקב

1/24020

21/01/2011 אסטריק רפאל

אסטריק לאה חיה

1/24021

00/00/0000 גרינבוים שמעון

גרונבאום סלומון

1/24022

1 30/01/201 גוטמן רבקה

גוטמן מלך

1/24024

03/09/2009 נמירובסקי רי אלינה

נמירובסקי מריה

1/24025

21/01/2011 לוין שקואל

לוין רות בבט

1/24029


ילקוט הפרסומים 6254, כ׳׳א בסיוון התשע׳׳א, 23.6.2011 4928