גיליון 6272 עמוד 2 מתאריך 28/07/2011קביעת רשימת בוחנים

לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ”א-1961 בתוקף סמכותי לפי סעיף 40 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ״א-1961י, אני קובע רשימת בוחנים נוספת, כדלהלן:

1. עורכי הדין שאינם חברי השירות המשפטי:


דולב זהר


פישמן טל


דורון אמיר


פלש שם טוב ענבר


הרצמן-אבי יצחק נורית צרפתי שי


ויזל שירה


רבניאן הרצל


מזרחי חגי

אביב-רוטמן מירב

מינא גד

אהרוני דרור

סבן-ויזל גילת

אלפסי משה

סובל ירון

בוגט עמירם

סטמרי אמיר

בלאו (מימון) ענבל

פאר חנה

בן רחמים סובול רחל

פלג אלישע

גולדנר זמירה

פפרני טל

דוד יאיר

קורינלדי גלעד

דרור שמי מירה

קלמן דלית

הדר עדי

רדלמן דינה

וייסברג איליה

רובינשטיין חיותה

וסרקרוג מרב

רוטנברג ערן

זמרת נעמי

רייף תומר

זרנקין אלעד

שבובסקי יצחק

טל שרון

שגיב ארז

לוונטל ידידה

שחטר טלי

לוי משה

ששר אנג'ל איילת

לחן יאיר

תוסייה-כהן שלמה

לנגה יעקב


2. עורכי הדין חברי השירות המשפטי:


טולדנו נאוה

אברמזון שלמה

יעקב עפרה

אגסי מימון איריס

כרמי תומר

אחרק-שנצר לימור

ליגומסקי יריב

אלטמן אלון

מורג דורית

אלתר תמירה

ממון אור

ארזי נועה

נמירובסקי יצחק

אררט אריאל

נרי שושנה

בן פורת צופית

סירוטה ליבנה הילה

בראור פוירטונגר נעמה

עוזרי שגיב

בר-טוב בת שבע

פאר אפרת

ברקוביץ מרקו

פוזננסקי רונית

גומבוש לוטי


י ס׳׳ח התשכ׳׳א, עמ' 178.


ויטמן דניאל    רינגר שרון

וסרקרוג יובל    שמיר ליאת

זלר ערן    שפירא-סקפה ג'ויה

חזן פלדמן רחלי    שרון אביב

הודעה על קביעת רשימת בוחנים1 2 3, תתוקן לפי זה.

ג' בתמוז התשע׳׳א (5 ביולי 2011) (חמ 1032—3)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

2 י”פ התשנ׳׳ו, עמי 3531; התשנ׳׳ח, עמ' 3482; התשנ׳׳ט, עמ' 3298; התשס׳׳א, עמ' 467; התשס׳׳ג, עמ' 2217; התשס׳׳ד, עמ'

179 ; התשס׳׳ה, עמד 4029; התשס׳׳ח, עבו 336; התשס״ט, עמ' 3846.

מינוי חברי בית הדין למשמעת

לפי תקנות יסודות התקציב (שיפוט משמעתי), התשמ״ט-1988

בתוקף סמכותי לפי תקנה 6 לתקנות יסודות התקציב (שיפוט משמעתי), התשמ״ט-988י' (להלן - התקנות), וסעיף 3(א) לחוק שירות המדינה (משמעת), התשכ״ג-21963, בהתייעצות עם שר האוצר, אני ממנה את חברי בית הדין למשמעת לעניין חוק יסודות התקציב, התשמ״ה-21985, מתוך הרשימות שלהלן:

1.    ברשימת המשפטנים:

חנה נויברגר, ת׳׳ז XXXXXX784 דרורה ליפשיץ, ת׳׳ז XXXXXX461 דוד קובסניאנו, ת׳׳ז XXXXXX782 שירי אלוני-זרחיה, ת׳׳ז XXXXXX560

2.    ברשימת נציב שירות המדינה: אליהו יצחק, ת׳׳ז XXXXXX914 יוסי יהודה, ת׳׳ז XXXXXX241 דורון ארבלי, ת׳׳ז XXXXXX787 חיים גבאי, ת׳׳ז XXXXXX369 יוחאי ניצן, ת׳׳ז XXXXXX548 יהונתן גרטי, ת׳׳ז XXXXXX205

3.    ברשימת הארגון היציג של עובדי המדינה:

רבקה סמילנסקי, ת׳׳ז XXXXXX839 משה דרעי, ת׳׳ז XXXXXX479 אברהם בן-אבו, ת׳׳ז XXXXXX684 הילה ידיד-ברזילי, ת׳׳ז XXXXXX138


ילקוט הפרסומים 6272, כ״ו בתמוז התשע״א, 28.7.2011 5732

1

   ק׳׳ת התשמ״ט, עמ' 186.

2

   ס״ח התשכ״ג, עמ' 50.

3

   ס״ח התשמ״ה, עמ' 60.