גיליון 6286 עמוד 2 מתאריך 25/08/2011הודעה על תוצאות הבחירות למועצת הצמחים ולוועדות הענפיות

לפי תקנות מועצת הצמחים (ייצור ושיווק) (דרכי מינוי חברי המועצה וחברי ועדות ענפיות), התשס׳׳ו-2006 בתוקף סמכותה לפי תקנה 36(ד) לתקנות מועצת הצמחים (ייצור ושיווק) (דרכי מינוי חברי המועצה וחברי ועדות ענפיות), התשס׳׳ו-2006י, מודיעה בזה ועדת הבחירות כי בבחירות לנציגי המגדלים, למועצת הצמחים ולוועדות הענפיות שהתקיימו ביום כ׳׳ד בתמוז התשע׳׳א (26 ביולי 2011), התקבלו התוצאות האלה:

ענף הירקות

שמות המועמדים שנבחרו לוועדה הענפית

שמות המועמדים שנבחרו למועצה

מספר הקולות שבהם זכה כל מועמד לפי סדר הזכייה

שמות המועמדים לפי סדר הזכייה

מס'

סידורי

מאיר יפרח

מאיר יפרח

1,330

מאיר יפרח

1

יוסי ארזי

יוסי ארזי

752

יוסי ארזי

2

ויקטור בוקר

ויקטור בוקר

731

ויקטור בוקר

3

מוחמד פייסל גאנם

מוחמד פייסל גאנם

675

מוחמד פייסל גאנם

4

יאיר מנע

יאיר מנע

663

יאיר מנע

5

נחום גליל

נחום גליל

629

נחום גליל

6

איתן אשורי

איתן אשורי

594

איתן אשורי

7

גרשון שליסל

גרשון שליסל

576

גרשון שליסל

8

יעקב מוסקוביץ

יעקב מוסקוביץ

555

יעקב מוסקוביץ

9

ראובן (עופר) טרבלסי

ראובן (עופר) טרבלסי

530

ראובן (עופר) טרבלסי

10

דרור תנורי

דרור תנורי

517

דרור תנורי

11

איילון גדיאל

497

איילון גדיאל

12

דוד קדוש

458

דוד קדוש

13

דודי אוביץ

417

דודי אוביץ

14

עמוס זהביאן

393

עמוס זהביאן

15

390

אנה מלר

16

384

יהודה גבאי

17

292

פיני מהר״מ

18

192

יעקב יהודה

19

187

אברהם גלבוע

20

119

אפרים משה

21

89

יעקב יוסף

22

ענף הפירות

שמות המועמדים שנבחרו לוועדה הענפית

שמות המועמדים שנבחרו למועצה

מספר הקולות שבהם זכה כל מועמד לפי סדר הזכייה

שמות המועמדים לפי סדר הזכייה

מס'

סידורי

אילן אשל

אילן אשל

1,030

אילן אשל

1

גדי הורביץ

גדי הורביץ

834

גדי הורביץ

2

ראובן דור

ראובן דור

818

ראובן דור

3

משה נבון

משה נבון

768

משה נבון

4

ירבעם שגב

ירבעם שגב

621

ירבעם שגב

5

1 ק׳׳ת התשס׳׳ו, עמ' 632.


ילקוט הפרסומים 6286, כ״ה באב התשע״א, 25.8.2011 6202